DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 04-04-2006
IS ER GENOEG GRAFRUIMTE ALS GRIEPPANDEMIE UITBREEKT?

Wat als de grieppandemie, waar blijkbaar iedereen rekening mee houdt, werkelijk uitbreekt? Is er dan genoeg begraafruimte? Moet er dan verplicht gecremeerd worden of komen er anonieme massagraven?


Het Nederlands Dagblad ging op onderzoek uit. Conclusie: Als er een grieppandemie uitbreekt en er in Nederland tienduizenden mensen overlijden, kunnen er op sommige begraafplaatsen capaciteitsproblemen ontstaan. Dat zegt Pauline Harmsen, consulent van de Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (LOB) in het Nederlands Dagblad. Sommige begraafplaatsen zullen vol raken. Andere zullen te maken krijgen met een tekort aan medewerkers en aan middelen.

Het landelijk draaiboek voor de bestrijding van een grieppandemie, dat is opgesteld door het ministerie van VWS (het Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding) vreest in 'het ergste scenario' dat een aantal plaatsen tekortschiet. Bij het ergste scenario gaan de beleidsmakers er vanuit dat 50 procent van de bevolking ziek wordt. Waarschijnlijker is het dat bij een grieppandemie 20 tot 30 procent van de bevolking ziek wordt. In dat geval is de begraafcapaciteit 'bijna overal voldoende'.

Als een begraafplaats vol is, zal er allereerst worden gekeken of er op een andere begraafplaats in de buurt nog ruimte is, aldus Pauline Harmsen. En ze relativeert: "Je hebt het nu ook niet altijd voor het kiezen."

Als het nodig is kan er voor gekozen meer overledenen boven elkaar te begraven, ofwel om dieper te graven of om de hoogte in te gaan. Bovendien horen gemeenten een rampenplan te hebben waarin onder andere beschreven staat wat te doen als er plotseling tientallen doden vallen. Een gemeente moet in staat zijn in één keer heel veel mensen te begraven. Dat kan bijvoorbeeld door het inrichten van een noodbegraafplaats.

Ook als het personeel van de begraafplaatsen zelf worden getroffen door de griep en er een tekort aan medewerkers ontstaat, is dit geen onoverkomelijk probleem, volgens Harmsen in het Nederlands Dagblad. "Er zijn in Nederland voldoende mortuaria en koelruimten. Waarschijnlijk zal het niet lukken iedereen binnen vijf dagen te begraven. Dat is niet zo'n probleem. Dat lukt nu ook niet altijd."

Terug naar archief...