DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 26-03-2006
DE DINSDAG EN VRIJDAG ZIJN TOPDAGEN

Vandaag (zondag) zullen er minder mensen sterven dan morgen en de overige dagen van de week. In de periode tussen 2000 en 2005 stierven er op een zondag gemiddeld 366 mensen. Dat zijn er veertien minder dan op een gemiddelde dag.


Dit behoort tot de 'leuke weetjes' die onder andere mogelijk worden gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die houden zoveel cijfers bij, op elk gebied, dat uit al die cijfers allerlei aardige dingen zijn af te leiden. Dat doen ze dan ook regelmatig en ze zetten die op hun website of in andere publicaties.

Het lagere sterftecijfer op zondag is volgens het CBS grotendeels toe te schrijven aan het feit dat er op de zondag doorgaans geen risicovolle ingrepen in ziekenhuizen worden uitgevoerd. Maar ook in en om het huis gaan er op zondagen minder mensen dood. Volgens het CBS vloeit dit lage aantal voort uit het feit dat er op de laatste dag van de week bijna geen levensbeŽindigende handelingen worden uitgevoerd bij mensen die, na een ziekbed, doorgaans in een thuissituatie overlijden.

Het aantal sterfgevallen in en om het huis maakt ongeveer een derde uit van alle sterfgevallen. Een evengroot percentage sterfgevallen vond de afgelopen vijf jaar plaats in een ziekenhuis. Op dinsdag en vrijdag sterven er de meeste mensen in deze medische instellingen. En, ook zo'n 'leuk weetje', het aantal mannen dat in ziekenhuizen overlijdt, is 16 procent hoger dan het aantal vrouwen.

In verzorgings- en verpleeghuizen daarentegen overlijden twee keer zoveel vrouwen als mannen. Dat is te verklaren omdat bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen vaak vrouwen zijn omdat zij ouder worden dan mannen. Mannen overlijden jonger en komen daaraan voorafgaand vaak in een ziekenhuis terecht met bijvoorbeeld hartfalen.

De lagere sterfte op zondagen geldt juist niet voor jongeren. Bij tieners en twintigers is in het weekeinde, voornamelijk op zaterdagen, juist sprake van een piek in het aantal sterfgevallen. In een derde van de gevallen wordt dit veroorzaakt door verkeersongevallen.

Terug naar archief...