DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 26-01-2006
WAKEN IS HEFTIG

Verpleeghuispastor en auteur Marinus van den Berg houdt in Trouw en op de site www.palliatievezorg.nl een pleidooi om een zogenaamd waakverlof in CAO's op te nemen. 'Waken is een heftige levenservaring,' meent Van den Berg.


Waken bij een stervende is zo intens en tijdrovend, dat werknemers daarvoor vrijaf zouden moeten krijgen. Van den Berg deed dit voorstel op een symposium ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van hospice De Wingerd in Amerongen.

In Trouw en op palliatievezorg.nl schrijft hij: 'Er is een groeiend aantal verlofregelingen, zoals kraamverlof, zorgverlof, kortverzuimverlof, calamiteitenverlof en rouwverlof. De Wet Arbeid en zorg maakt kort verlof opnemen mogelijk. Enkele ervaringen om mij heen zijn voor mij aanleiding om stil te staan bij "waakverlof".'

Wakend kan slopend zijn, aldus Van den Berg. 'Slopend omdat het dag en nachtritme wordt verstoord: elk telefoontje doet schrikken. Slopend omdat de concentratie verdeeld is. Slopend omdat vaak ook eetpatronen worden verstoord. Maar er is meer gaande: waken is niet stilstaan maar een innerlijk heftig bewegen: herinneren, werken in het eigen autobiografisch archief, op het spoor komen van wie die ander voor je was in stimulerende en in belemmerende zin. Vaker dan vermoed in verwondende (traumatiserende) zin.
Waken is een zeer heftige levenservaring.'

Van den Berg wijst de suggestie van de hand dat voor zo'n periode ook vakantiedagen kunnen worden opgenomen. "Vakantie is er om met vakantie te gaan."

De hele column is hier te lezen.

Terug naar archief...