DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 16-11-2005
UITVAARTONDERNEMING ZORGT VOOR LEERSTOEL PALLIATIEVE ZORG

"Over de kwaliteit van de zorg voor terminale patiŽnten in Nederland is weinig bekend. Het ontbreekt aan systematische informatie over de kwaliteit van leven in de laatste levensfase," meent Luc Deliens. Hij is per 1 oktober van dit jaar benoemd tot hoogleraar Publieke Gezondheid en Palliatieve Zorg aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam.


Vanwege het gebrek aan informatie is het moeilijk om inzicht krijgen in de behoefte in de zorg voor terminale patiŽnten en is het lastig te zien waar en hoe het beleid gecorrigeerd moet worden. Daar gaat de nieuwe hoogleraar iets aan doen.

Deliens zal zich richten op drie thema's: behoeften en problemen in de palliatieve zorg, kwaliteit van zorg en de relatie tussen palliatieve zorg en medische beslissingen rond het levenseinde. Vanuit de leerstoel wordt gewerkt aan het initiŽren en stimuleren van maatschappelijke discussies over de kwaliteit van sterven.

De Belg Deliens wil zich o.a. gaan bezighouden met comparatieve studies. "Nederland en BelgiŽ zijn interessant in hun ontwikkelingen inzake regulering van euthanasie en hebben een verschillende ontwikkelingsgeschiedenis inzake palliatieve zorg. Comparatieve studies zullen nieuwe inzichten kunnen opleveren."

De leerstoel is een initiatief van Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen. "De Monuta-leerstoel van professor Luc Deliens past prima binnen onze kijk op uitvaart, die breder is dan de directe dienstverlening alleen. Kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven liggen tenslotte dicht bij elkaar. Daarom vindt Monuta de komst van deze leerstoel zo belangrijk," meent directeur van Monuta Cors Hage.

Terug naar archief...