DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 30-10-2005
LPF PLEIT VOOR NATUURBEGRAAFPLAATSEN

De Lijst Pim Fortuyn wil dat het kabinet beleid formuleert ten aanzien van de aanleg van natuurbegraafplaatsen. Minister Veerman gaat er serieus naar kijken.


Eind vorige week vroeg woordvoerder Wien van de Brink minister Veerman van landbouw hierom tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer. Een groeiende groep mensen blijkt volgens Van de Brink behoefte te hebben aan een laatste rustplaats in een groene of landelijke omgeving. Het beleid zou moeten voorzien in deze groeiende wens. Beheerders als Staatsbosbeheer staan welwillend tegenover de inrichting van dergelijke terreinen, maar kunnen hieraan geen invulling geven bij gebrek aan overheidsbeleid. De Lijst Pim Fortuyn meent dat er voldoende mogelijkheden zijn om aan de randen van natuurgebieden nieuwe begraafplaatsen aan te leggen en de exploitatie daarvan in handen te geven aan de eigenaren of beheerders van die grond als Staatsbosbeheer of andere natuurbeschermingsorganisaties. Misschien is het zelfs mogelijk dat particuliere eigenaren als beheerders kunnen fungeren. Veerman antwoordde geen idee te hebben van vraag en aanbod van natuurbegraafplaatsen, maar zei er serieus naar te willen kijken.

Terug naar archief...
REACTIES

Geef hieronder uw reactie op dit artikel, en/of lees de reacties van andere lezers.
Uw naam
Uw email
Uw reactie
Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door de redactie. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van reacties, en behoudt ten alle tijden het recht reacties te wijzigen of te verwijderen.


sonja van wolfswinkel schreef op 4-11-2005:
Ik studeer bos- en natuurbeheer en ben van plan een onderzoek te doen op het gebied van natuurbegraafplaatsen. Misschien is het inderdaad eerst interessant om te kijken naar de vraag-kant