DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 26-09-2005
DE NIEUWE NUMMER 1

Altijd leuk om te weten aan welke ziekte we de meeste kans hebben te overlijden. De laatste tijd zijn er hierover weer diverse berichten de wereld in gestuurd. Over een paar jaar zal kanker de eerste plaats overnemen van hart- en vaatziekten.


Zo verwacht het CBS. Vorig jaar zijn ruim 40 duizend personen overleden als gevolg van kanker. Deze ziekte is daarmee verantwoordelijk voor drie op de tien sterfgevallen. Het totaal aantal sterfgevallen door kanker neemt elk jaar toe. Ondanks de vooruitgang die is geboekt in preventie en therapie, zal de sterfte aan kanker in de jaren tien van deze eeuw de rol van hart- en vaatziekten als doodsoorzaak nummer 1 overnemen.

Gemeten naar het jaarlijks aantal sterfgevallen is longkanker, met bijna een kwart van de totale sterfte door kanker, veruit de belangrijkste doodsoorzaak. Deze oorzaak wordt op afstand gevolgd door dikkedarmkanker (9 procent) en borstkanker (8 procent).

Vandaag liet het CBS weten dat sterfte aan hart- en vaatziekten sinds 1970 is gehalveerd. Vorig jaar zijn ruim 44 duizend personen overleden aan hart- en vaatziekten. Dit komt neer op één op de drie sterfgevallen.

Tussen 1970 en 1995 schommelde het jaarlijkse aantal sterfgevallen door hart- en vaatziekten rond 51 duizend. Sindsdien daalt het aantal sterfgevallen. Wanneer rekening wordt gehouden met de omvang en leeftijdsamenstelling van de Nederlandse bevolking, dan daalt de sterfte aan hart- en vaatziekten al sinds het begin van de jaren zeventig continu. Overleden in 1970 nog 570 mannen en 660 vrouwen per 100 duizend van ieder geslacht aan hart- en vaatziekten, in 2004 zijn dit er 270 en 280. Het betekent dat het risico om aan een hart- of vaatziekte te overlijden sinds 1970 meer dan gehalveerd is.

De sterfte is onder meer verminderd doordat sinds de jaren tachtig minder mensen roken. Dit verklaart vooral de daling van de sterfte aan hart- en vaatziekten onder mannen. Ook een betere behandeling van een te hoog cholesterolgehalte en een te hoge bloeddruk en meer aandacht voor gezonde leefwijzen hebben aan de daling van de sterfte bijgedragen.

(Bron: CBS)

Terug naar archief...