DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 01-09-2005
WEBSITE OVER TERMINALE ZORG

Uitvaart.Com heeft een nieuwe website geopend: www.palliatievezorg.nl, ook te bereiken onder www.laatstelevensfase.nl. De site is voor terminale patiŽnten, hun naasten en hun hulp- en zorgverleners.


Palliatieve zorg omvat alle zorg die nodig is voor een patiŽnt die weliswaar ongeneeslijk en vaak heel ziek is, maar niet acuut overlijdt. Een ziekbed van vele weken of maanden is het gevolg. Dat geldt voor ongeveer 40 procent van alle sterfgevallen in Nederland. Gezien de vergrijzing gaat het in de toekomst om tientallen duizenden mensen per jaar. PatiŽnt en naasten staan voor vele vragen in deze laatste levensfase.

Palliatievezorg.nl wil voor hen een houvast zijn. Zaken als hospices, pijnbestrijding, euthanasie, sedatie, spirituele zorg, thuis sterven, en versterving komen aan de orde evenals bijzondere patiŽntengroepen als kinderen, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiŽnten. De mogelijkheden van hulp (thuiszorg, gespecialiseerde zorg, vrijwilligers, hospices) worden bekeken, met alle voor- en nadelen, en ook voor welke groepen patiŽnten deze zorg is bedoeld en vanaf wanneer.

Terug naar archief...