DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 10-07-2005
DOODSOORZAAK ONBEKEND

Bij een derde van alle sterfgevallen in ons land is niet precies duidelijk wat de doodsoorzaak is. Een Groningse huisarts onderzocht hoe huisartsen omgaan net sterfgevallen en kwam tot deze conclusie.


In het vakblad Mednet geeft de huisarts Feike Oppewal een opvallend voorbeeld. Oppewal kreeg ooit de vraag van een weduwe om te onderzoeken waaraan haar man was overleden. Hij had een motorongeluk gehad, maar na obductie bleek dat een hartinfrarct de oorzaak was van het ongeluk. Oppewal: "De rouwverwerking van de weduwe kreeg daardoor een heel ander vertrekpunt dan wanneer ze alleen was uitgegaan van het ongeluk." Dat was voor hem de aanleiding te onderzoeken hoe huisartsen omgaan net sterfgevallen. Hij promoveerde onlangs met zijn proefschrift 'Obductie als laatste verwijzing in de huisartsenpraktijk, aspecten van doodsoorzaken.'

De opleiding en nascholing van huisartsen op dit gebied schiet tekort. De helft van de co-assistenten krijgt geen onderwijs in het vaststellen van de doodsoorzaak. Geen van hen wist de juiste formulieren te benoemen die de huisarts moet invullen bij een sterfgeval en een kwart had nog nooit een obductie bijgewoond.

Huisartsen snijden het onderwerp obductie zelden aan. Oppewal: "Zowel de dokter als de familie heeft emotionele bezwaren als het gaat om obductie. De dokter vindt het moeilijk om te vragen omdat het voor zijn gevoel niet past bij een condoleance. En als hij het wel vraagt, krijgt hij vaak te horen dat ze de overledene er toch niet door terugkrijgen." Oppewal pleit voor betere bijscholing van huisartsen en pleit voor opname van obductie in het ziekenfonds. "Het zou eigenlijk een reguliere verwijzing moeten worden."

Oppewal denkt dat het aantal onnatuurlijke doodsoorzaken hoger is dan de cijfers aangeven. Dat werd al eerder geconstateerd door Cees Das, hoofd van de forensische dienst van de GG&GD Amsterdam en Gerrit van der Wal, hoogleraar sociale geneeskunde aan de VU in Amsterdam. Uit hun onderzoek blijkt dat jaarlijks zo'n 1500 sterfgevallen onterecht het stempel 'natuurlijke dood' krijgen. Ontbrekende kennis speelt hierbij een grote rol.

Zie ook:
Pleidooi voor meer autopsies

Terug naar archief...