DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 14-06-2005
COMMUNICATIE IN LAATSTE FASE NIET GOED

ĎDe droomdokter die elke patiŽnt zich wenst,í zo typeerde Medisch Contact oncoloog Joep Douma naar aanleiding van de documentaire 'Regie over eigen leven en sterven.' Helaas heeft nog niet elke kankerpatiŽnt zo'n droomarts aan zijn bed.


Uitbehandelde kankerpatiŽnten verlangen vaak meer informatie van artsen en verpleegkundigen over psychosociale zorg, aanvullende behandelingen en euthanasie, zo blijkt uit het promotieonderzoek van psycholoog Elsbeth Voogt. Voogt is verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en ondervroeg 128 uitbehandelde kankerpatiŽnten.

Bij 39 procent van de ondervraagde patiŽnten bestaat behoefte aan aanvullende informatie, 19 procent daarvan gaf aan ook graag (meer) schriftelijke informatie te ontvangen.

Soms wekken artsen bij hun patiŽnten onbedoelde hoop op, meent Voogt, door hen een behandeling aan te bieden en niet altijd duidelijk te zijn over het doel ervan. Als een patiŽnt het woord 'behandeling' noemt denkt hij al snel aan een behandeling ter genezing, terwijl dit bij deze patiŽnten meestal om een palliatieve behandeling zal gaan, bedoeld om klachten te verminderen en het de patiŽnt in de laatste fase makkelijker te maken.

Terug naar archief...