DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 07-06-2005
OMSLAGPUNT IN 2027

Het CBS verwacht dat in 2027 het aantal overledenen voor het eerst het aantal geboorten zal overtreffen. Daardoor zal de bevolkingsomvang na 2035 krimpen. Nederland telt dan iets meer dan 17 miljoen inwoners, dat zal afnemen tot 16,9 miljoen in 2050.


In de tweede helft van de vorige eeuw heeft ons land en sterke bevolkinsggroei doorgemaakt. Vooral in de jaren 50 en 60 was de groei met jaarlijks gemiddeld bijna 150 duizend zeer sterk. Deze eeuw bracht een kentering in de groei. Voor 2004 zal de groei uitkomen op circa 35 duizend en volgens de prognose van het CBS zal tot 2020 de jaarlijkse bevolkingsgroei rond de 30 duizend uitkomen om in 2035 om te slaan in een bevolkingskrimp. Rond 2045 bereikt de krimp het dieptepunt met circa minus 10 duizend.

Het jaarlijk aantal overledenen zal in de komende decennia sterk toenemen, verwacht het CBS. De naoorlogse geboortegolf zorgt in het tweede en derde decennium van deze eeuw voor een versnelling in de toename van het aantal overledenen. Na 2030 loop de stijging van het aantal overledenen weer langzaam terug, om rond 2050 tot stilstand te komen. Tegen 2050 zullen er naar verwachting jaarlijks ongeveer 225 duizend personen overlijden, zo'n 80 duizend meer dan nu.

Wat de levensverwachting betreft, deze zal verder stijgen. Tussen 2003 en 2004 is die voor vrouwen gestegen van 80,9 naar 81,1 jaar en voor mannen van 76,2 naar 76,4 jaar. In 2050 zal de levensverwachting voor vrouwen uitkomen op 82,5 jaar en voor mannen op 79,5 jaar. Hiermee loopt het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen terug van 4,7 jaar nu naar 3 jaar in 2050. Deze afname van het verschil hangt vooral samen met het feit dat mannen in de afgelopen decennia minder zijn gaan roken, waardoor ze in de toekomst minder vaak zullen overlijden aan longkanker en hart- en vaatziekten.

Wie het allemaal uitgebreid wil nalezen gaat naar de site van het CBS en opent de 'Bevolkingstrends - Statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland Jaargang 53 1e kwartaal 2005'.

Terug naar archief...