DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 04-10-2001
DAVID ELDERS, UITVAARTONDERNEMER

Filosoof wordt uitvaartondernemer

"De dood is naar de buitenkant verdreven, naar de rand van de stad, en heeft geen plaats in ons bewustzijn meer. Uiteindelijk is dat niet goed voor ons omdat dat niet overeenkomt met de werkelijkheid." Iedere week stellen we 7 vragen aan iemand uit de uitvaartbranche. Ditmaal aan David Elders, een filosoof die graag het gevoel heeft iets nuttigs te doen voor de mensheid en daarom uitvaartondernemer werd.


Naam: David Elders
Leeftijd: 39
Beroep: Filosoof en uitvaartondernemer

1. Hoe bent u in de uitvaartwereld terechtgekomen?
Uit verwondering over het feit dat er niet of nauwelijks met de dood werd omgegaan en uit de overtuiging dat het beter is om er wel aandacht aan te besteden. Allerlei dingen die ik heb gezien hebben daar een rol in gespeeld. Op het platteland maakte ik mee dat de overledenen opgenomen bleven in de buurtgemeenschap. Ze werden thuis verzorgd. De buren speelden een prominente rol bij alles wat zich rondom het overlijden afspeelden, ze droegen de kist om maar wat te noemen. Op mijn verscheidene reizen maakte ik mee dat mensen bij een overlijden veel meer bij de overledene betrokken waren dan ik gewend was. De dood bleek in India bij voorbeeld, veel minder angstaanjagend te zijn dan in Nederland waar je er niet over moet beginnen. In Afrika merkte ik een soortgelijke betrokkenheid. In Nederland, of in ieder geval in de stad, is de dood daarentegen naar de buitenkant verdreven, naar de rand van de stad. Het heeft geen plaats in ons bewustzijn meer. Uiteindelijk is dat niet goed voor ons omdat dat niet overeenkomt met de werkelijkheid.

2. Wat zijn de mooie kanten van uw beroep?
Het gevoel nuttig te zijn voor de mensheid. In ons geval helpen wij mensen op een belangrijk (en intiem) moment in hun leven: het afscheid nemen. Ik moet er niet aan denken om iets te doen wat schade aan de wereld of aan de medemens kan berokkenen zoals in zoveel beroepen het geval is tegenwoordig.

3. Als uw zoon of dochter laat weten de uitvaartwereld in te willen, wat zegt u dan?
Mag.

4. Wat zou u zijn geworden als u niet in dit vak terecht was gekomen??
Ik was docent filosofie voor ik aan dit vak begon.

5. Wat is uw mooiste ervaring?
De geboorte van mijn eerste kind. Het was thuis, de dood stond erbij, heel nadrukkelijk aanwezig, en ook heel gewoon. Je krijgt ontzag voor de dood. Je krijgt het gevoel dat ze meehelpt. Ze probeerde het kind niet af te pakken. Ze wachtte. Ze ruimt alleen op. Dat gevoel krijg je bij een geboorte omdat het leven dan de hoofdrol heeft. Als je de dood alleen wilt zien wanneer ze bezig is met haar wrange taak, dan kun je slechts een afkeer van haar krijgen.

6. Wat hoopt u nooit meer mee te maken?
Dat hooggeplaatste personen in de wereld(politiek) hun medemenselijkheid verliezen, zoals laatst gebeurde, zowel in de vorm als het kapen van vliegtuigen als in de reactie erop van Amerika. Ik ben alleen bang dat het voorlopig een ijdele hoop is.

7. De dood betekent voor mij…
Dat is natuurlijk maar gissen, maar ik denk dat dood eerder een proces is dan de markering van een abrupte overgang. In ieder geval lost het lichaam op, het wordt opgenomen in de natuur en leeft zo in een andere vorm verder. Misschien lost het ik, het individu, uiteindelijk ook op en krijgt het parallel aan het lichaam de mogelijkheid om verder te leven in een andere vorm.

David Elders begrafenis & crematie.
Terug naar archief...