DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 18-04-2005
OPGELEID WORDEN TOT EEN GIL GRISSOM

'CSI maakt forensisch onderzoek te sexy.' Eind maart stond in Intermediair een kort stukje over de opleiding Forensic Science die dit jaar aan de Universiteit van Amsterdam begint. 'De kans voor alle Gil Grissom-wannabees (die op dood.nl in ruime getale te vinden zijn) om ook eens met luminol aan de slag te gaan,' vraagt het blad zich af.


Intermediair vraagt het Amade M'charek, forensisch onderzoeker en coördinator van de opleiding. M'charek is niet erg gecharmeerd van de serie. 'Ik heb wel geprobeerd te kijken, maar was geshockeerd door al het geweld in de serie en het respectloos gedrag tijdens lijkschouwingen. Een uitermate onrealistisch aspect. Het forensisch onderzoek wordt opeens wel erg sexy gemaakt.'

De opleiding aan de universiteit is een zogenaamde masteropleiding. Dat wil zeggen dat niet zomaar iedereen zich kan aanmelden. De masteropleiding Forensic Science is toegankelijk voor masterstudenten in een bètaopleiding. (Om beter aan te sluiten op het buitenland, o.a. om het studeren en werken in andere landen te vergemakkelijken, wordt aan Nederlandse universiteiten gebruik gemaakt van de bachelor-masterstructuur. Na een breed opgezette driejarige bachelorfase volgt een specialistische een- of tweejarige masterfase.)

De masteropleiding wordt gegeven door de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut. Studenten leren met technisch-wetenschappelijk onderzoek misdrijven op te lossen. Dat onderzoek kan bestaan uit chemisch onderzoek (verfresten, vezels, bandensporen), medisch-biologisch onderzoek (haren, DNA, toxicologie), handschriftanalyse en de analyse van digitale gegevens (bijvoorbeeld email, fotografie en analyse van videobeelden).

Volgens de UVA wordt forensisch onderzoek steeds belangrijker in de bewijsvoering van strafzaken, terwijl de toegepaste technieken steeds geavanceerder worden. Daardoor is de behoefte aan wetenschappers die van beide markten thuis zijn enorm toegenomen. Het gaat hierbij om mensen die kennis van bijvoorbeeld de scheikunde, biologie of informatica kunnen combineren met juridische en criminologische expertise.

In de Verenigde Staten is het aantal forensische studenten de laatste jaren verhonderdvoudigd. Oorzaak: de diverse
Crime Scene Investigation televisieseries. Ook in Nederland worden inmiddels alle drie verschillende versies (Las Vegas, Miami, New York) wekelijks uitgezonden en ook hier zijn Gil Grissom en collega's razend populair. De UVA heeft het gemerkt. In één week heeft de UVA honderden reacties gehad. Niet alleen van studenten, ook van mensen die een carrièreswitch willen maken.

De opleiding gaat in september van start. Voor meer informatie: UVA.

Terug naar archief...