DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 05-04-2005
ONDERZOEK WIJST UIT DAT VRIESDROGEN SLECHT IS VOOR HET MILIEU

Uit een recent onderzoek blijkt dat vriesdrogen ruim twee keer zo milieubelastend is als begraven, cremeren of hydrolyse, zo bericht Het Uitvaartwezen van deze maand. Dat is pech voor Yarden, want die promootte deze nieuwe vorm van lijkbezorging nu juist vanwege haar 'ecologische' aspecten.


De vraag is of deze nieuwe vorm van lijkbezorging die zojuist een eigen naam heeft gekregen er snel gaat komen nu wetenschappelijke bewezen lijkt dat het voor het milieu minder gunstig is.

De kritische vragen waren al veel eerder gesteld. Ook op deze site: Innovatief zeker, maar milieuvriendelijk?.
Vergeet de milieuvriendelijkheid.

Het onderzoek is uitgevoerd door dr. ir. Han Remmerswaal die werkzaam is aan de TU Delft. Hij heeft een milieu-analyse gemaakt en vier methoden van lijkbezorging onderzocht op energieverbruik, ruimtebeslag en emissie van verontreinigende stoffen. De vier methoden van lijkbezorging zijn: begraven en cremeren (die twee zijn nu het meest gangbaar in Nederland), vriesdrogen en hydrolyse. Bij hydrolyse wordt het lichaam opgelost in een alkalische vloeistof, deze methode wordt in de Verenigde Staten al experimenteel gebruikt.

Bij de milieu-analyse worden feitelijk ongelijksoortige grootheden zoals energieverbuik, emissie van verontreinigde stoffen en ruimtebeslag met elkaar vergeleken. Door gebruik te maken van een wetenschappelijke methode, de zogenaamde Eco-indicator 99 methode, is er toch een vergelijking mogelijk. En hieruit blijkt dat vriesdrogen het milieu twee keer zoveel belast als begraven, cremeren en hydrolyse. De oorzaak is vooral het hoge energieverbruik bij de productie van de vloeibare stikstof waarin het lichaam wordt gelegd en bij het drogen van het verpulverde lichaam. (Zie hier voor een korte uitleg over vriesdrogen.)

Remmerswaal, die het trouwens opvallend vindt dat er zo weinig onderzoeksgegevens zijn over milieuaspecten van de uitvaart, ook internationaal, zegt in Het Uitvaartwezen wel te weten wat de meest milieuvriendelijke uitvaart is: "Hoe natuurlijker, hoe beter voor het milieu. Het minst milieubelastend, en tevens ethisch gezien het prettigst, is begraven. Maar dan zonder kist, in een lijkwade. En een ceremonie waarvoor je niet allemaal in auto's van de plechtigheid naar het graf en dan weer naar de koffietafel rijdt. En een boom op het graf als grafmonument. Dan zou je qua milieuscore heel goed zitten en ik vind het ook een mooi beeld: dat de voedingsstoffen weer gebruikt worden in de ecologische kringloop."

Terug naar archief...