DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 10-03-2005
EUTHANASIE GOED GEREGELD

Nederlandse artsen gaan zeer zorgvuldig om met verzoeken tot levensbeŽindigend handelen. Dit blijkt uit een onderzoek van artsenorganisatie KNMG.


De KNMG heeft een lijvig rapport uitgebracht waaruit blijkt dat de praktijk van levensbeŽindigend handelen in Nederland omkleed is met een gedetailleerd en transparant stelsel van zorgvuldigheidseisen. Voor het onderzoek zijn alle rechterlijke uitspraken van de afgelopen 25 jaar over medische beslissingen rond het levenseinde geanalyseerd. Ook zijn alle jaarverslagen van de Toetsingscommissies Euthanasie doorgenomen.

Officieel zijn er zes zorgvuldigheidseisen in de Euthanasiewet vastgelegd. Er moet sprake zijn van een ondraaglijk en uitzichtloos lijden, de patiŽnt moet vrijwillig het verzoek tot euthanasie doen en moet daarover goed zijn voorgelicht. De arts ziet geen alternatieven, raadpleegt een andere, onafhankelijke collega en handelt medisch-technisch zorgvuldig.

In werkelijk geldt voor artsen veel meer zorgvuldigheidseisen dan deze zes die in de wet zijn vastgelegd. Een voorbeeld. Mag een andere arts dan de behandelend arts een euthanasieverzoek inwilligen? De wet zegt daarover niets, maar de Toetsingscommissie Euthanasie zegt: wij vinden van niet.

Een ander voorbeeld. Mag de angst van een patiŽnt voor toekomstig lijden worden meegewogen in de beslissing over euthanasie? Ja, zegt de toetsingscommissie, mits die angst reŽel is, bijvoorbeeld als de patiŽnt een terminale ziekte heeft die ook een familielid heeft meegemaakt.

Uit het KNMG-onderzoek blijkt dat in de praktijk, los van de wet, allerlei criteria worden gehanteerd die de normen verder invullen. De KNMG heeft al die zorgvuldigheidseisen bij elkaar gezocht en gebundeld in het 'Kennisdocument levenseinde'.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat er weinig mis gaat in de euthanasiepraktijk. In 25 jaar tijd is slechts zeventig keer een rechterlijke uitspraak gedaan over levensbeŽindigend handelen. (Gemiddeld drie uitspraken per jaar.)

Op www.knmg.nl kan het rapport 'Kennisdocument levenseinde' worden gedownload.

Bij de De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillige Levenseinde (NVVE) verscheen onlangs het boek Euthanasie, de praktijk anders bekeken. En wel vanuit die van de nabestaanden. De NVVE schrijft over dit boek: 'Hoe ervaren naasten van mensen, die euthanasie of hulp bij zelfdoding hebben gekregen, de Nederlandse euthanasiepraktijk? Van artsen weten we dat inmiddels, want daar is veel onderzoek naar gedaan. Met dit boek brengt de NVVE daarin verandering. In veertien interviews vertellen nabestaanden hun ervaringen. Stuk voor stuk indringende en ontroerende verhalen, die elk een eigen licht werpen op de euthanasiepraktijk in Nederland. In een nabeschouwing praten directeur Rob JonquiŤre en voorzitter Jacob Kohnstamm van de NVVE over de praktijk, de regelgeving en de rol van de politiek.'

Het boek is in de boekhandel te koop en kost Ä 17,50. Isbn 90 808 1502 0.

Terug naar archief...