DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 14-01-2005
GELOVIGEN KUNNEN BETER TEGEN PIJN

Je hoort wel eens dat geloof minder bang maakt voor de dood. Of was het nu andersom? Want heeft een streng gereformeerde die in predestinatie gelooft niet heel veel te vrezen?


Dat het geloof in een leven na de dood de angst voor de dood kan be´nvloeden, hetzij positief hetzij negatief, daar zijn velen van overtuigd. Aan de universiteit van Oxford wordt er nu een onderzoek uitgevoerd waarin gekeken wordt of geloof ook helpt bij het verdragen van pijn.

De wetenschappers in Oxford onderzoeken dit door op de handen van honderden vrijwilligers hete pepersaus te smeren en door een heet doekje op de huid te houden. Dit veroorzaakt pijn. Tijdens deze marteling ktijgen sommige proefpersonen een kruisbeeld te zien of een portret van Maria. Anatomen, neurologen en farmacologen bestuderen de hersenfuncties tijdens en na de experimenten.

De gedachte achter dit alles is dat verschillende (geloofs)overtuigingen samenhangen met uiteenlopende belevingen van pijn. 'Uit verhalen weten we dat gelovigen veel pijn kunnen trotseren als daar een specifiek doel mee is gediend,' aldus een Britse psychiater, die o.a. doelt op ketterverbrandingen. Hij denkt dat dit komt doordat er grote doses endorfine vrijkomen, lichaamseigen stoffen die pijn bestrijden.

Wie is het beste bestand tegen pijn? De gelovige of de athe´st?

Terug naar archief...
REACTIES

Geef hieronder uw reactie op dit artikel, en/of lees de reacties van andere lezers.
Uw naam
Uw email
Uw reactie
Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door de redactie. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van reacties, en behoudt ten alle tijden het recht reacties te wijzigen of te verwijderen.


Joleen schreef op 21-1-2005:
Je kunt meer pijn aan..Nee jji zelf niet, God help je daarbij en HIj geeft je de kracht, daarom konden "ketters"ook zingend en lofende God verbrand worden.