DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 16-11-2004
DE MEESTE MENSEN STERVEN IN DE WINTER

Het is totaal onbelangrijke informatie, maar wel leuk: 'Meeste sterfgevallen in januari', meldt het Webmagazine van het CBS.


Het CBS heeft gekeken naar de periode 1995-2004. Het gemiddeld aantal sterfgevallen per dag varieert sterk van maand tot maand. In januari is het sterftecijfer met gemiddeld 430 gevallen per dag het hoogst. In september overlijdt gemiddeld het minst aantal mensen: 350 per dag. In januari is het aantal sterfgevallen 22 procent hoger dan in september. In de wintermaanden zijn er meer sterfgevallen.

De maandelijkse fluctuaties in het aantal overledenen kunnen vooral aan drie doodsoorzaken worden toegeschreven. De belangrijkste doodsoorzaak is de sterfte aan hart- en vaatziekten (een derde van het totaal aantal sterfgevallen). In januari en december ligt het aantal personen dat aan een hart- of vaatziekte overlijdt 13 procent boven het gemiddelde. In augustus ligt het aantal personen dat hieraan sterft juist 11 procent onder het gemiddelde.

Het aantal sterfgevallen aan een ziekte aan de longen of de luchtwegen, zoals longontsteking of cara, varieert sterker per maand. In januari is het aantal overledenen aan zo'n ziekte twee keer zo groot als in september. Als zich een forse griepepidemie voordoet, ligt de sterfte aan een ziekte aan longen of luchtwegen extra hoog. Dit was het geval in januari 2000. In deze maand overleden ruim duizend mensen meer aan een dergelijke ziekte dan normaal in januari.

Een derde doodsoorzaak die een duidelijk maandpatroon laat zien, zijn de gevolgen van psychische stoornissen. Vooral de fysieke complicaties van dementie leiden vaker in de wintermaanden tot de dood. Ook in augustus is het aantal sterfgevallen door de gevolgen van dementie hoger dan gemiddeld. Vooral in 2002, 2003 en 2004 stierven in augustus relatief veel mensen aan de gevolgen van dementie. De hoge temperaturen in deze maanden speelden hierbij waarschijnlijk een rol.

In de eerste acht maanden van dit jaar, 2004, zijn 92 duizend mensen overleden. Dat zijn er gemiddeld 380 per dag.

Bron: CBS en StatLine

Terug naar archief...