DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 15-10-2004
EEN MILJOEN BEZOEKERS

Internet en uitvaart gaan niet samen, zo luidt de conclusie van een onderzoek dat in opdracht van Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen door TNS NIPO werd uitgevoerd. Peter van Schaik van Uitvaart Com noemt de vraagstelling in het onderzoek 'suggestief en onzorgvuldig'.


Aan Nederlanders van 18 jaar en ouder is gevraagd of zij het gebruik van internet rondom de uitvaart gepast of ongepast vinden. Het bijwonen van een uitvaartplechtigheid via een webcam vindt 55 % ongepast. Ook het condoleren via een e-card zien de meeste Nederlanders (38 %) niet zitten. Meer dan de helft (54 %) vindt het gebruik van internet op alle onderdelen ongepast. Vooral ouderen hebben weerstand bij het gebruik van internet.

Dat laatste is niet zo verbazingwekkend. Dat zou er op kunnen wijzen dat het alleen maar een kwestie van tijd is voordat internet wél massaal wordt geaccepteerd. "Het is ontegenzeggelijk waar dat multimedia meer geïntegreerd is bij jongeren dan bij ouderen," zegt Peter van Schaik, eigenaar van Uitvaart Com, het bedrijf dat onder andere condoleance.nl exploiteert. "En de tijd zal er automatisch voor zorgen dat de jongeren van nu de ouderen van later worden."

Mensen vinden het condoleanceregister het beste passen bij internet (27 %) gevolgd door de digitale herdenkingsplaats (16 %).

Monuta zelf toont zich enigszins verrast door de uitkomsten, zo staat te lezen op uitvaartmedia.com. Een woordvoerder: "We hebben de afgelopen maanden gezien dat condoleanceregisters voor bekende Nederlanders op internet heel populair waren. Maar kennelijk is er ergens een grens."

Peter van Schaik vindt het succes van condoleanceregisters inderdaad juist een teken van het succes van de combinatie van uitvaart en internet.

"Internet en uitvaart gaan niet samen, dat is net zo'n onzin als 'telefonie en uitvaart' gaan niet samen. Per slot van rekening is internet maar een communicatiemiddel. Maar los daarvan merk ik eenvoudigweg het tegendeel. De website condoleance.nl is na het overlijden van Hazes meer dan 1.000.000 maal bezocht. En de populariteit van condoleren via internet blijft niet beperkt tot de bekende Nederlanders. Inmiddels staan er op condoleance.nl meer dan 1700 registers en wordt de site maandelijks (buiten piekmomenten) door 60.000 mensen bezocht."

Van Schaik noemt de vragenlijst 'suggestief'. "Als ik de Albert Cuyp op loop met de vraag 'Monuta verdient geld aan uitvaarten. Vindt u het gepast geld te verdienen aan andermans dood?', dan weet je ook al vantevoren wat voor antwoord je krijgt. Vragen of iets gepast is, is gelijk suggereren het dat niet zou kunnen zijn."

En hij volgt: "Behalve suggestief is de enquête ook ronduit onzorgvuldig. Hij gaat totaal voorbij aan de doelgroep voor een webcam uitvaart. Het onderzoek is uitgevoerd in Nederland. Zo'n uitvaart is vanzelfsprekend niet voor Nederlanders bedoeld. Die kunnen in persoon aanwezig zijn bij een uitvaart. Het produkt 'webcam uitvaart' richt zich juist op mensen die niet aanwezig kunnen zijn. Mensen die in het buitenland op vakantie zijn, expats of invaliden. Als ik hen de vraag zou stellen of het volgen van een uitvaart via internet een oplossing kan zijn gegeven het feit dat er voor hen geen alternatief is, dan weet ik zeker dat 99 % ja zegt."

Terug naar archief...