DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 22-10-2004
DE UITVAARTONDERNEMER WORDT STEEDS MEER VERKOPER

Een groot deel van de uitvaartwereld is niet blij. Thanatopraxie had al lang wettelijk geregeld moeten zijn. Het duurt veel te lang. De politiek moet meer achter de broek worden gezeten door het Platform Uitvaartwezen, die de uitvaartbranche vertegenwoordigt in Den Haag. De lobby moet beter en intensiever.


Alom had men erop gerekend of gehoopt dat tijdens de laatste uitvaartbeurs half september officieel bekend zou worden gemaakt dat een wetsontwerp klaar was om naar de kamer gestuurd te worden. Niet dus. Wel liet mr. Rutten, voorzitter van het Platform Uitvaartwezen, tijdens de opening van de vakbeurs weten dat hij de ‘harde toezegging’ had gekregen dat de nieuwe Wet op de lijkbezorging vóór het einde van dit jaar de kamer zou bereiken. Maar ook dat lijkt niet te lukken, meent het vakblad Uitvaart. Het zal op zijn vroegst september 2005 worden.

Daar zijn veel mensen niet blij mee, dus gaat het Platform Uitvaartwezen bij fractievoorzitters en woordvoerders van de verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer aandringen op snelheid bij de herziening van de Wet op de lijkbezorging.

Wie er zeker niet blij mee zijn, zijn Bas de Leng en zijn collega’s van het bedrijf Docendo, dat straks (voorlopig als enige) de opleiding tot thanatopracteur zal verzorgen. Het bedrijf zal het druk krijgen als het wettelijk wordt toegestaan. Een cursist moet 75 thanato’s (het jargon is er al) hebben gedaan, voordat het diploma wordt uitgereikt. Het duurt dus even voordat de eerste lichting thanatopracteurs zich aandient.

Bas de Leng is volgens eigen zeggen de enige 'gecertificeerd thanatopracteur' die ons land rijk is. Hij is in Frankrijk opgeleid. De Leng heeft Pim Fortuyn 'gedaan' en waarschijnlijk ook Claus en Juliana, maar daar mag hij niets over zeggen, "daarvoor moet ik naar de RVD verwijzen."

Vooral veel uitvaartvernieuwers zien weinig in de komst van thanatopraxie. Zij pleiten voor een meer natuurlijke omgang met de dood. Het is juist goed een dode te zien veranderen, dat doet de acceptatie toenemen, zeggen ze. En: De vijfde dag vind je een dode veel doder dan de eerste dag. Dat leid je vanzelf naar de begrafenis toe. Bas de Leng vindt dat thanatopraxie niets te maken heeft met het ontkennen van de dood. Hij is ook niet bang voor 'Amerikaanse toestanden'. "In Nederland is uiterlijk vertoon minder belangrijk. Een overledene moet er netjes uit blijven zijn, eigenlijk zoals hij was voor het overlijden. Oudere mensen mogen gewoon rimpels hebben." De populariteit van programma's zoals 'Extreme makeover' lijken hem daarin toch ongelijk te geven.

Maar niet alleen uitvaartvernieuwers zien weinig in de komst aan thanatopraxie. In het oktobernummer van vakblad Het Uitvaartwezen komt een uitvaartondernemer uit het Limburgse Reuver aan het woord over thanatopraxie. Hem wordt gevraagd of hij het zijn klanten zou aanbieden. Hij is niet enthousiast. Hij zegt: 'Ik zou daar zeker niet in het begin mee naar buiten treden. Hier in de regio hebben de mensen dan zoiets van: waar is hij nou mee bezig?'

En, gaat hij verder:
'Stel dat het door de regering goedgekeurd wordt, komt het dan ook op het nieuws? Nee, precies! Dan zal wel weer op mijn hoop gescheten worden, zoals wij dat hier zeggen. Maar ik ben geen lopend Gazetje. Daar voel ik mij niet toe geroepen. Ik heb de laatste tijd steeds meer het gevoel dat wij eigenlijk alleen maar verkopers zijn. Ik weet niet welke mogelijkheden er allemaal zijn, maar wij moeten het steeds bij de mensen presenteren.'

Terug naar archief...