DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 15-08-2004
FABELS OVER DE DOOD 3

Lijken zijn schadelijk voor de volksgezondheid

Lijken zijn hartstikke besmettelijk en slecht voor de volksgezondheid. En zeker bij grootschalige rampen moeten de dodelijke slachtoffers, lees verspreiders van besmettelijke ziekten, zo snel mogelijk begraven worden.


Niet waar, zo blijkt uit recent onderzoek van de London School of Hygiene & Tropical Medicine. Het risico van besmetting met cholera, pokken, tyfus of tuberculose is zelfs ‘extreem klein’, omdat slachtoffers van een ramp vooral aan trauma’s bezwijken en niet aan een van deze besmettelijke ziektes.

Bovendien kunnen ziektekiemen maar kort overleven in een dood lichaam. Dus zelfs als de ramp een besmettelijke ziekte betreft die epidemische vormen aanneemt, dan zijn de levenden een veel grotere bron van besmetting dan degenen die al aan de ziekte overleden zijn. En het licht verhoogde risico voor de mensen die betrokken zijn bij de berging en het begraven van de slachtoffers is met eenvoudige hygiënische maatregelen afdoende uit te schakelen.

De gewoonte om slachtoffers snel en soms zonder dat ze geïdentificeerd zijn in massagraven te begraven is dus nergens voor nodig. De enige volksgezondheid die daarmee geschaad wordt, is die van de nabestaanden. Het stagneert of compliceert de rouwverwerking, want het ontneemt hen de kans hun doden op hun eigen manier, in een eigen graf en op een waardige manier te begraven.

Terug naar archief...