DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 25-07-2004
MOORDVROUWEN, VOOR DE LIEFHEBBER

Het is zeker geen ontspannende vakantielectuur. Meer iets voor een winteravond bij het haardvuur als je in een leergierige bui bent: Moordmeiden en schone slaapsters, het nieuwe Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis heeft als thema: beleving en verbeelding van vrouwen en de dood.


De titels zijn prachtig en de ondertitels intrigerend, maar het blijft uiteraard wetenschappelijke lectuur, met veel noten, lange zinnen en vaktermen. Voor de liefhebber dus. Enkele bijdragen luiden:

'Wee je gebeente'. Het Arnhemse kerkhofoproer gezien vanuit genderperspectief, 1781-1785

Kleinburgerlijke Clytemnestra's. Moordende echtgenotes in de vroegmoderne Engelse domestic tragedy.

Martelaressen en moordenaars. Symbolische voorstellingen van vrouwen en de dood in de Parijse Commune van 1871.

'De doot onse meesteresse'. De personificatie van de dood als vrouw in de Middeleeuwen.

Een kleinmoedige zelfmoordenares zonder politieke ambities. Lucretia's dood op het Hamburgse en Amsterdamse toneel tussen 1680 en 1750.

Het jaarboek is uitgegeven door Uitgeverij Aksant in Amsterdam en kost 17,50. isbn 90 5260 137 2.

Terug naar archief...