DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 02-07-2004
EINDELIJK AANDACHT VOOR ROUW OP HET WERK

Rouw op het werk is een ‘hot item’ in de uitvaart- en rouwverwerkingswereld. Onlangs verscheen een rouwprotocol voor werkgevers met rouwende werknemers. En nu houdt Uitvaartvereniging Yarden een enquête over rouw op het werk. Eind dit jaar zijn er meerdere conferenties over dit onderwerp.


Jaarlijks krijgen meer dan 600.000 werknemers te maken met een sterfgeval in de nabije omgeving. Dat heeft veel impact, ook op de werkvloer. Meestal krijgen deze mensen in overeenstemming met de cao drie dagen vrij om de begrafenis of crematie voor hun dierbare te regelen. Daarna moeten ze meteen weer aan de slag. Volgens het CNV vindt bijna een kwart van de Nederlanders dat zijn werkgever te weinig ruimte biedt voor rouwverwerking. Veertig procent meldt zich na een sterfgeval enige tijd ziek.

Lang is er te weinig aandacht geweest voor rouwenden op de werkvloer. Terwijl de werkgever, de leidinggevende en de collega’s in het leven van een rouwende werknemer vaak belangrijke personen zijn. Ruimte krijgen om een ingrijpend verlies te verwerken, ook op het werk, is niet alleen positief voor alle partijen maar kan ook ziekteverzuim voorkomen.

Een rouwprotocol, gemaakt in overleg tussen werkgever en werknemers draagt bij aan rust, geeft houvast aan alle betrokkenen en bevordert een goede verwerking. Daarom heeft de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding een protocol ontwikkeld. Bedoeld voor organisaties die zorgvuldig met een rouwende werknemer willen omgaan en daarom een rouwbeleid (willen) gaan voeren. Het voorbeeldprotocol, dat kan worden gedownload vanaf de site van de LSR, kan desgewenst aangepast worden aan de eigen organisatie.

Eerder dit jaar verscheen de Yarden-publicatie ‘Rouw op de werkvloer. Inzichten, tips en handvatten voor werkgevers en collega’s’. En nu organiseren de provinciale besturen van Yarden Vereniging in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland een enquête onder bedrijven in hun regio over rouw op het werk. De resultaten van de enquête zullen worden gepresenteerd op een conferentie in oktober op de Universiteit Brabant in Tilburg. Werkgevers en werknemers en hun organisaties, bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijke en Arbo-diensten en andere betrokkenen gaan op de conferentie in Tilburg discussiëren over de vraag hoe zij vinden dat met ‘rouw op het werk’ dient te worden omgegaan. Deze regionale enquête en conferentie is een aanloop tot een landelijke conferentie over rouw op het werk die Yarden eind dit jaar gaat organiseren.

Een werkconferentie over hetzelfde onderwerp wordt dit najaar georganiseerd door de landelijke opleidingsorganisatie Stavoor. Het thema van de conferentie: omgaan met verlies en rouw op het werk. De titel: Dooddoeners of weldoeners. Stavoor richt zich hierbij met name op leidinggevenden en medewerkers in de thuis- en ouderenzorg en in de ziekenhuissector. De conferentie zal op donderdag 23 september plaatsvinden in Zwolle en op donderdag 7 oktober in Breda. Met verschillende workshops wil Stavoor vorm en inhoud geven aan goed werkgever- en werknemerschap omtrent rouw op het werk.

Tijdens de conferentie zijn er twee lezingen en verschillende workshops. De lezingen worden verzorgd door Carlo Leget, docent Medische ethiek verbonden aan het UMC St. Radboud te Nijmegen en Monique Verweij, hoofd jeugdgezondheidszorg Regionaal Kruiswerk Mark en Maas. De workshops die aangeboden worden, behandelen bijvoorbeeld rituelen en gebruiken bij verlies en rouw in andere culturen en kleine rituelen voor (on)gelovigen. Ook vragen als ‘Hoe kan ik mijn productie halen en er toch met “aandacht” zijn?’ en ‘Is verdriet te “managen”?’ komen aan bod. Theatergroep Draad zal herkenbare situaties verbeelden. Dagvoorzitter van de conferentie is Cees van der Pluijm, schrijver, acteur en presentator.

Terug naar archief...