DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 24-06-2004
WAAR STERVEN WIJ?

Als u een ongeneeslijke longziekte heeft, is de kans groot dat u in het ziekenhuis overlijdt. Wie terminale kanker heeft zal daarentegen vermoedelijk eerder thuis sterven. 80-plussers blazen hun laatste adem vooral in een verpleeghuis uit, terwijl jongeren dat relatief vaak in het ziekenhuis doen.


Deze gegevens komen uit het laatste webmagazine van het CBS. Wat het onderzoekbureau Prismant al eerder constateerde, wordt nu door het CBS bevestigd: één op de drie Nederlanders overlijdt in het ziekenhuis.

Het CBS geeft een overzicht van overledenen naar leeftijd en plaats van overlijden. In 2003 overleden in Nederland bijna 142 duizend personen. Ruim een kwart overleed thuis, een vijfde stierf in een verpleeghuis.

Het merendeel van de ongeveer duizend pasgeborenen die in 2003 zijn overleden, sterft in het ziekenhuis aan een aandoening die rond de geboorte is ontstaan of aan een aangeboren aandoening. Van de jongeren tussen 1 en 19 jaar overlijdt ook bijna de helft in het ziekenhuis. Van hen overlijdt een op de drie door een niet-natuurlijke doodsoorzaak, zoals een verkeersongeval.

Bij mensen van 20 tot 79 jaar hangt de plaats van overlijden nauw samen met de doodsoorzaak. Kankerpatiënten sterven relatief vaak thuis, terwijl personen die aan longziekten lijden juist vaak in het ziekenhuis overlijden. In totaal overlijden drie van de vier overledenen van 20 tot 79 jaar in het ziekenhuis of thuis. Terwijl de helft van de 80-plussers in een verpleeg- of verzorginghuis overlijdt.

Van de twintigduizend 80-plussers die overlijden in een verpleeghuis, sterft bijna 30 procent aan een hart- en vaatziekte. Psychische stoornissen zijn de tweede doodsoorzaak in verpleeghuizen. Hieraan overlijdt 20 procent van de 80-plussers. Het gaat dan vooral om mensen die dement waren.

Binnen de verzorgingshuizen overlijdt 40 procent aan hart- en vaatziekten, gevolgd door kanker met 15 procent van de sterfte. Psychische stoornissen spelen bij het overlijden hier geen grote rol.

Terug naar archief...