DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 24-03-2004
EMOTIONELE ZORG VOOR OUDERS OVERLEDEN BABY KAN BETER

Groen Links-fractievoorzitter Femke Halsema heeft het rapport Stichting Lieve Engeltjes in ontvangst genomen. Het rapport gaat over een onderzoek dat is gedaan door de Stichting Lieve Engeltjes (LE) naar professionele zorg voor ouders van een overleden baby.


De professionele zorg voor ouders van een overleden baby is de laatste jaren sterk verbeterd. Zo is het aantal ouders van een overleden baby, dat schriftelijke informatie kreeg over (na)zorg van professionele hulpverleners, in 5 jaar tijd gestegen van 37 % naar bijna 80 %. Ouders, die hun baby de afgelopen 5 jaar verloren, zijn aanmerkelijk beter te spreken over de zorgverlening dan ouders voor wie het afscheid langer geleden is. Met name de emotionele zorg is nog voor verbetering vatbaar.

Stichting Lieve Engeltjes is een lotgenotengroep via e-mail waarbij meer dan 750 ouders van een overleden kind zijn aangesloten. LE heeft het initiatief genomen voor dit onderzoek om zorgverleners meer leidraden te geven om in te springen op de wensen en behoeftes van ouders bij het verlies van een kind en de eventuele geboorte van een kind erna. De resultaten van het onderzoek worden verspreid onder alle Nederlandse kraamzorginstellingen en andere belangstellenden die zich bezighouden met de begeleiding van ouders die hun kindje verloren en de daarop volgende kraamperiode.

De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op een vragenlijst per mail onder 800 huidige en ex-leden van Lieve Engeltjes. Bijna dertig procent van de vragenlijsten is geretourneerd.

Terug naar archief...