DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 11-03-2004
BEROEPSGEHEIM GESCHONDEN

Zowel de artsen van Sylvia Millecam als de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben hun beroepsgeheim op grove wijze geschonden, zo betoogt een Utrechtse advocaat in het vakblad Medisch Contact.


In een eerder stukje op dood.nl over het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), vroegen wij het ons al af:

'Mag dit zomaar allemaal worden opgeschreven en vrijgegeven? Vallen gesprekken tussen arts en patiŽnt niet onder het beroepsgeheim? Sylviaís moeder zegt geen toestemming te hebben gegeven voor een onderzoek. Die toestemming was blijkbaar ook niet nodig. Kan het beroepsgeheim zomaar worden opgeheven omdat het een maatschappelijk belang dient? Namelijk: mensen beschermen en waarschuwen voor kwakzalvers.'

Mr. E.J.C. de Jong, advocaat te Utrecht, is duidelijk in de Medisch Contact van deze week:

'De publicatie op internet van het IGZ-rapport over de ziektegeschiedenis van Sylvia Millecam, is een grove inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkene.'

En over de zwijgplicht van artsen schrijft De Jong:

'De zwijgplicht van artsen is op diverse plaatsen in de wet vastgelegd. De gedachte erachter is dat een patiŽnt vrije toegang tot de arts moet hebben en zich vrij moet voelen om tegen die arts openlijk te spreken, wetende dat die arts daarover geen mededeling aan anderen mag doen. Dat laatste is slechts toegestaan indien de wet daartoe verplicht of indien de patiŽnt daarvoor toestemming geeft. In casu is van belang dat de wet artsen niet toestaat of verplicht om jegens de IGZ de zwijgplicht te doorbreken. Zodoende mag ook in zoín geval slechts worden gesproken als de patiŽnt de arts daarvoor toestemming geeft.
Onbetwist is dat wanneer de patiŽnt is overleden, de zwijgplicht onverminderd van kracht blijft. [...] Duidelijk is dat de behandelend artsen van Sylvia Millecam hun zwijgplicht tegenover de IGZ in ruime zin hebben geschonden. Daarvoor bestond geen wettelijke grond. Of de toestemming van betrokkene kon worden verondersteld, is uiterst twijfelachtig.'

Voor het hele artikel van De Jong: Geschonden zwijgplicht.

Terug naar archief...