DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 01-03-2004
REGELS VOOR BERMROUW

Gedenktekens langs de weg schieten als paddestoelen uit de grond de laatste jaren. Maar wat in de ene provincie wel mag, is in de andere verboden. Het wordt tijd dat het plaatsen van een gedenkteken langs de openbare weg landelijk geregeld wordt, meent een PvdA-Tweede Kamerlid.


Op sommige plekken is het zelfs verboden. Tweede Kamerlid Van Heemst vindt dat verschil in medewerking merkwaardig. Drenthe is bijvoorbeeld zo'n strenge provincie. Door de vele provinciale, vaak onveilige wegen die de provincie rijk is, vallen er genoeg verkeersslachtoffers. Maar de provincie heeft al snel duidelijke grenzen getrokken: bloemen mogen wel, monumenten niet. En dat heeft weer alles met de verkeersveiligheid te maken, want stel je voor dat die monumenten voor nog meer slachtoffers zorgen.

In Brabant daarentegen mag een monumentje wel, maar dan alleen in de standaardvorm van een gedenktegeltje die de provincie zelf heeft laten ontwerpen. Wil men dat niet dan kan er ook gekozen worden voor een klimop op de plek des onheils.

Van Heemst heeft de ministers Peijs (verkeer), Donner (justitie) en Remkes (binnenlandse zaken) opgeroepen de wegbeheerders landelijke regels en afspraken te laten opstellen voor bermmonumenten. De landelijke Vereniging Verkeersslachtoffers juicht het PvdA-initiatief toe.

Terug naar archief...