DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 10-02-2004
BOVEN DE DODEN

Wat is de ideale begraafplaats? Twee studenten aan de Hogeschool Larenstein, in de richting tuin- en landschapsinrichting, deden er onderzoek naar en maakten er hun af studeerproject van.


‘Boven de Doden’ heet het ‘verkennend onderzoek naar de ideale begraafplaats in Nederland’ van Floor van den Bergh en Gerben Houweling. De ideale begraafplaats bevat drie hoofdfuncties, schrijven ze op hun mooi verzorgde website: als laatste rustplaats, waar mensen hun dierbaren in alle rust kunnen begraven en herdenken, als park, waar je een wandeling kan maken of rustig op een bankje een boekje lezen en als museum, waar ‘de vormgevingsstijlen en grafmonumenten een bloemlezing geven van de geschiedenis’.

Erg origineel is de uitkomst van het onderzoek niet. Met conclusies zoals: ‘De ideale begraafplaats is gericht op de behoeften van de klant en is hierdoor ook multifunctioneel. Daarnaast heeft de begraafplaats een heldere en toekomstgerichte bedrijfsvoering.’ De meeste begraafplaatsen zullen zich daar geheel in kunnen vinden en veel van hen zijn al jaren bezig ook de andere, minder voor de hand liggende functies te benadrukken; wijzen met trots op het bijzondere groen of profileren zich als cultuur-historisch monument. De Nieuwe Ooster in Amsterdam noemt zichzelf de laatste jaren begraafplaats, crematorium én gedenkpark. Overigens krijgt de museumfunctie daar wel een heel letterlijke betekenis door de komst van het Nederlands Uitvaartmuseum in de voormalige directeurswoning.

Dit onderzoek biedt helaas weinig nieuws. Het is vooral een opsomming van conclusies die al eerder getrokken zijn en van initiatieven die al genomen zijn, zoals de ontwikkeling van kleinschalige recreatie op begraafplaatsen. Daar vallen bijvoorbeeld het café in Driehuis en het theehuis in Groningen onder.

Mooier was het geweest als er ook enkele nieuwe ideeën naar voren waren gebracht. En waar begraafplaatsen écht blij mee zouden zijn is een onderzoek naar hoe en waar nieuwe geldbronnen zijn aan te boren om het beheer kostendekkend te maken. Hoe kan dat prachtige groen en hoe kunnen die schitterende monumenten geld opleveren - nu kosten ze vooral geld - zonder dat je als begraafplaats daarvoor de tarieven voor de grafrechten gigantisch de hoogte in moet laten schieten? Misschien kunnen een paar studenten marketing of economie zich daar eens op richten?

Terug naar archief...