DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 14-12-2003
ANGST VOOR NIEUWE DINGEN VERKORT JE LEVEN

Tenminste dat blijkt voor ratten te gelden. Of dat voor mensen ook zo is, is nog onbekend.


Dieren die een aangeboren angst en afkeer hebben voor het nieuwe (neofobie) hebben een hoger niveau van stresshormonen na een nieuwe ervaring en sterven beduidend vroeger dan hun moedige soortgenoten/familieleden. Dit blijkt uit een onderzoek van de University of Chicago, Illinois. Het onderzoek suggereert dat een leven lang van stress, voortgekomen uit angst een flinke aanslag op de gezondheid kan betekenen.

Al eerder was bekend dat stress veel invloed kan hebben op de gezondheid. Het kan bijvoorbeeld leiden tot het verlies van hersencellen of de vruchtbaarheid doen afnemen. In andere gevallen bleek het ook positief uit te kunnen pakken en te leiden tot een versterking van het immuunsysteem voor ontstekingen. Dat maakt het lastig om de levenslange effecten van stress bij één individu te schatten. En dat is wat in het onderzoek in Chicago is gedaan, bij ratten.

Al kort na de geboorte kunnen babyratten, zoals mensenbaby’s en andere diersoorten, heel verschillend reageren op het onbekende. Dat varieert van een verlammende verlegenheid tot een vastberaden onderzoekingdrift. In het bloed van de bange dieren was het niveau van het stresshormoon cortisone 20 % hoger dan dat van hun onverschrokken soortgenoten. Het effect op de lengte van hun leven was even opvallend. De gemiddelde levensduur voor de dieren met neofobie was 599 dagen, terwijl de moedige dieren gemiddeld 102 dagen langer leefden. De onderzoekers berekenden dat op elk punt in leven de neofobische ratten 60 % meer kans hadden te sterven dan de ratten die nieuwe ervaringen verwelkomden.

De onderzoekers ontdekten verder dat beide gedragskenmerken even vaak aanwezig waren bij de ratten. Dat suggereert dat het handhaven van beide gedragingen gunstig is voor de overleving van de soort. Langer leven is goed, maar in gevaarlijke omgevingen, vol met roofdieren of giftige planten, heeft de rat die wegrent van het onbekende meer kans om zijn genen dor te geven. Wie niet bang is leeft langer omdat hij gezonder is, maar heeft meer kans om door roekeloosheid om het leven te komen.

Of het verband tussen neofobie en levensduur ook bij mensen bestaat is nog onduidelijk.

Terug naar archief...