DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 22-11-2003
EEN 8,7 VOOR DE VRIJWILLIGE TERMINALE ZORG

ĎDe liefste wens van mijn man was thuis te sterven,í zegt ťťn van de geÔnterviewden die meewerkte aan een onderzoek naar terminale thuiszorg in Nederland. Veel mensen zullen deze wens herkennen. Het is aan de meer dan 5000 vrijwilligers van de vrijwilligers terminale zorg (VTZ) te danken dat dit voor velen ook mogelijk is. Het werk van de vrijwilligers wordt zeer gewaardeerd.


De nabestaanden geven gemiddeld een 8,7 aan de vrijwillige terminale thuiszorgers. Het onderzoek werd gedaan door IVA, instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies in Tilburg, en leidde tot het zojuist verschenen rapport ĎEen extra steun in de rugí.

De extra steun in de rug die de vrijwilligers geven, wordt door terminale patiŽnten en hun nabestaanden erg gewaardeerd. De vrijwilligers zijn op een prettige manier in huis aanwezig en vooral de emotionele betrokkenheid wordt als een meerwaarde ervaren. Vooraf ervaren mensen vaak een drempel om vrijwilligers terminale zorg in te schakelen, omdat er al zoveel hulpverleners bij de patiŽnt komen. Maar in de praktijk blijkt dit nauwelijks problemen te geven en achteraf zeggen velen dat ze deze vorm van hulp eigenlijk te laat hebben ingeschakeld. Veel nabestaanden vertellen dat zonder de vrijwilligers terminale zorg het veel lastiger zou zijn geweest om de terminale patiŽnt thuis te verzorgen.

Er zijn 180 VTZ organisaties in Nederland die binnen 24 uur vrijwilligers kunnen inschakelen. In 2002 hebben vrijwilligers bij meer dan 6000 terminale patiŽnten ondersteuning geboden. In twee van de drie gevallen is het een intermediair zoals thuiszorg of de huisarts die mensen op de mogelijkheid wijst om vrijwilligers terminale zorg in te schakelen. In 29 % van de gevallen kwam iemand uit de directe omgeving met het idee. Uit het onderzoek blijkt dat VTZ organisaties goed bereikbaar zijn en snel hulp beschikbaar hebben. De vrijwilligers kunnen overdag en ís nachts aanwezig zijn, meestal voor een periode langer dan twee uur.

Zie ook: Een vrijwilliger terminale zorg moet 'schoon' zijn.

Terug naar archief...