DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 19-11-2003
RUIMEN VAN GRAVEN: LIEVER NIET

Ruimte is schaars en graven zijn dan ook zelden voor de eeuwigheid. Het ‘Comité van Waakzaamheid’ zou graag zien dat de Wet op de lijkbezorging zodanig veranderd wordt dat ruimen voortaan verboden wordt.


Het ‘Comité van Waakzaamheid’ uit Leusden is verleden jaar al opgericht, maar pas de laatste tijd weet oprichter en initiatiefnemer Hans Holdorp de weg naar de publiciteit goed te vinden. Het comité wilt strengere regels en normen voor het ruimingsbeleid op begraafplaatsen én een aanpassing van de Wet op de lijkbezorging op het gebied van ruimen. Aanleiding: een slecht afgedekte knekelput op begraafplaats Rusthof in dezelfde Leusden. Een knekelput is een verzamelgraf waar de resten, botten meestal, uit graven die geruimd zijn opnieuw begraven worden tot ze geheel verteerd zijn.

Holdrop, wiens vrouw op Rusthof begraven ligt vond 'de open knekelput' een ‘weinig 'respectvolle manier' van omgaan met stoffelijke resten en stuurde het ministerie van VROM op de begraafplaats af. “Feitelijk was er officieel helemaal niets aan de hand,” zegt Martin Borst, beheerder van de begraafplaats. Want van ‘een vrij toegankelijke knekelput’ zoals elders in de pers te lezen staat was helemaal geen sprake. Borst: “Onze knekelput ligt op de werkplek, dat wil zeggen een afgesloten plek op de begraafplaats, waar een hek omheen staat en een bordje met ‘verboden toegang’ en waar het publiek dus niet mag komen. Tijdens een voorjaarsstorm in 2002 is van deze knekelput een stuk plastic afgewaaid. De heer Holdorp is er naar toe gegaan en zag enkele stoffelijke resten liggen in de knekelput. Hij heeft toen het ministerie van VROM opgebeld."

"Er kwam een inspecteur van het VROM op bezoek," vervolgt Borst, "en die liet ons weten dat er niets mis was met onze knekelput, maar of we de afsluiting nog wat wilde verbeteren. Sindsdien gooien we sneller zand op de resten.”
Einde verhaal. Toch? Borst: “Nee, niet voor de heer Holdorp. Eigenlijk wil hij dat er helemaal geen graven meer geruimd worden. Daarom richtte hij het Comité van waakzaamheid op, dat uit drie personen bestaat. We hebben een aantal gesprekken met ze gehad, waarin zij hebben aangegeven wat ze zouden willen en wij hebben gezegd wat kan binnen de huidige wet en op onze begraafplaats. Bijvoorbeeld de stoffelijke resten cremeren, maar uiteraard op kosten van de nabestaanden. En dat kan ‘toevallig’ bij ons omdat wij ook een crematorium hebben, maar een op een begraafplaats zonder crematorium schept dat een probleem, want stoffelijke resten mogen niet zomaar de begraafplaats verlaten.” De heer Holdorp heeft dat in ieder geval wel geregeld voor zijn eigen graf, zegt Borst. "Maar eigenlijk wil hij de wet veranderd zien. Vandaar dat comité."

En is Holdorp nu tevreden met de knekelput van Rusthof? Borst: “Hij komt daar nog regelmatig kijken, terwijl dat dus verboden toegang is. Maar goed daar storen we ons niet aan. Wel dat Rusthof iedere keer weer negatief genoemd wordt als het comité ter sprake komt, daar moet hij nu mee stoppen.”

Terug naar archief...