DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 19-11-2003
RUIMEN VAN GRAVEN: LIEVER NIET

Ruimte is schaars en graven zijn dan ook zelden voor de eeuwigheid. Het ‘Comité van Waakzaamheid’ zou graag zien dat de Wet op de lijkbezorging zodanig veranderd wordt dat ruimen voortaan verboden wordt.


Het ‘Comité van Waakzaamheid’ uit Leusden is verleden jaar al opgericht, maar pas de laatste tijd weet oprichter en initiatiefnemer Hans Holdorp de weg naar de publiciteit goed te vinden. Het comité wilt strengere regels en normen voor het ruimingsbeleid op begraafplaatsen én een aanpassing van de Wet op de lijkbezorging op het gebied van ruimen. Aanleiding: een slecht afgedekte knekelput op begraafplaats Rusthof in dezelfde Leusden. Een knekelput is een verzamelgraf waar de resten, botten meestal, uit graven die geruimd zijn opnieuw begraven worden tot ze geheel verteerd zijn.

Holdrop, wiens vrouw op Rusthof begraven ligt vond 'de open knekelput' een ‘weinig 'respectvolle manier' van omgaan met stoffelijke resten en stuurde het ministerie van VROM op de begraafplaats af. “Feitelijk was er officieel helemaal niets aan de hand,” zegt Martin Borst, beheerder van de begraafplaats. Want van ‘een vrij toegankelijke knekelput’ zoals elders in de pers te lezen staat was helemaal geen sprake. Borst: “Onze knekelput ligt op de werkplek, dat wil zeggen een afgesloten plek op de begraafplaats, waar een hek omheen staat en een bordje met ‘verboden toegang’ en waar het publiek dus niet mag komen. Tijdens een voorjaarsstorm in 2002 is van deze knekelput een stuk plastic afgewaaid. De heer Holdorp is er naar toe gegaan en zag enkele stoffelijke resten liggen in de knekelput. Hij heeft toen het ministerie van VROM opgebeld."

"Er kwam een inspecteur van het VROM op bezoek," vervolgt Borst, "en die liet ons weten dat er niets mis was met onze knekelput, maar of we de afsluiting nog wat wilde verbeteren. Sindsdien gooien we sneller zand op de resten.”
Einde verhaal. Toch? Borst: “Nee, niet voor de heer Holdorp. Eigenlijk wil hij dat er helemaal geen graven meer geruimd worden. Daarom richtte hij het Comité van waakzaamheid op, dat uit drie personen bestaat. We hebben een aantal gesprekken met ze gehad, waarin zij hebben aangegeven wat ze zouden willen en wij hebben gezegd wat kan binnen de huidige wet en op onze begraafplaats. Bijvoorbeeld de stoffelijke resten cremeren, maar uiteraard op kosten van de nabestaanden. En dat kan ‘toevallig’ bij ons omdat wij ook een crematorium hebben, maar een op een begraafplaats zonder crematorium schept dat een probleem, want stoffelijke resten mogen niet zomaar de begraafplaats verlaten.” De heer Holdorp heeft dat in ieder geval wel geregeld voor zijn eigen graf, zegt Borst. "Maar eigenlijk wil hij de wet veranderd zien. Vandaar dat comité."

En is Holdorp nu tevreden met de knekelput van Rusthof? Borst: “Hij komt daar nog regelmatig kijken, terwijl dat dus verboden toegang is. Maar goed daar storen we ons niet aan. Wel dat Rusthof iedere keer weer negatief genoemd wordt als het comité ter sprake komt, daar moet hij nu mee stoppen.”

Terug naar archief...
REACTIES

Geef hieronder uw reactie op dit artikel, en/of lees de reacties van andere lezers.
Uw naam
Uw email
Uw reactie
Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door de redactie. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van reacties, en behoudt ten alle tijden het recht reacties te wijzigen of te verwijderen.


annemarie Fiesler schreef op 3-8-2012:
Wanneer men een geloof heeft, dan is het ruimen van een graf niet toegestaan eigenlijk. Zie de joodse begraafplaatsen. Dit heeft met de komst van de Messias te maken, waarbij de graven weer geopend worden en de doden een opstanding krijgen. Dit geldt eigenlijk ook voor Christenen. Verder vind ik niet dat de beenderen na het ruimen van een graf, verbrand mogen worden. Want dan had de overledene meteen wel gecremeerd kunnen worden. Men wil begraven worden en niet verbrand, dus ook later niet verbrand worden. Dat is mijn mening. Ik snap wel dat er ruimte gebrek komt, als we alle beenderen van al die miljoenen mensen zouden bewaren. Ik denk ook dat de grond,de kleding en de kist van een zeker materiaal dienen te zijn, waardoor het lichaam in zijn geheel zal composteren. Het zou beter zijn als er helemaal niets meer in het graf zou liggen, als het na 20 of 30 jaar geruimd wordt.


gert schreef op 23-6-2010:
aan paar mensen met de reactie dat er niet geruimd moet worden, als je logisch nadenkt dan kan dat niet. je kan geen begraafplaatsen blijven bouwen. en je kan zelf kiezen of je na 20 jaar weer gaat bij betalen.dan word er niet geruimd, maar van sommige mensen die al sinds 1950 daar liggen en waar nooit meer iemand komt kijken,hetzij geen familie meer is, waarom moeten die dan blijven liggen??? beetje reeel nadenken lijkt me dus ruimen die handel.


Jackk schreef op 19-6-2009:
Ik vind het niet normaal dat er graven worden geruimd, ik bedoel, rest in peace toch. Dat betekend niet dat je opgegraven moet worden. Of zie ik dat nou verkeerd?


Patrick schreef op 20-11-2008:
Beste heer/mevrouw Seitner,
waarom zo geheimzinnig ?
Laatst werden op E-bay en Speurders 2 schedels aangeboden afkomstig van een oud kerkhof in Amsterdam.
Er is wel meer dat het daglicht niet kan verdragen.


J.J.H. Seitner schreef op 8-8-2008:
Tegen ruimen van graven na een groot aantal jaren, geen bezwaar.
Het ruimen moet zorgvuldig en ongezien door bezoekers van begraafplaatsen gebeuren. Wat mij betreft: na sluitingstijd en het verzamelgraf moet bij elke pauze meteen worden afgedekt met een laag zand.


w piek schreef op 10-4-2008:
ik ben van mening dat een graf voor altijd moet zijn en niet zoals nu voor tien jaar.maar het gaat weer eens om het geld kunnen ze je laatste rustplaats weer voor veel geld verkopen.ik ben het daarom ook met de heer hans holdorp eens dat er eens wat meer aandacht voor komt
groeten en succes
w piek


Jan Houwing schreef op 10-4-2008:
Ruimers dienen respectvol te werk te gaan. Maar wettelijk is er niet geregeld in de wet op de lijkbezorging Dit is de basis en dan dient de naleving van wet ook gehandhaaft worden (dus toezicht). Als de wet is aangepast waarin o.a. staat dat alleen maar bepaalde gecertificeerde bedrijven graven mogen ruimen is het probleem snel opgelost. Dus de politiek moet hier maar eens aandacht aan schenken (wetswijziging)
groet en veel succes
Jan Houwing
Ermelo


Ranja schreef op 27-3-2008:
Dit bericht is gericht aan de heer Hans Holdorp uit Leusden:
Ik heb de video gezien van vk.tv/knekelput en het stuk in de Volkskrant gelezen. Meneer van der Laan staat op deze video keihard te liegen. Op zijn eigen begraafplaats in Zeist worden de botten (samen met hout) door een grote wrede machine verbrijzeld!! Dat produceert een afschuwelijk geluid!! Nl. het versplinteren van botten.
Meneer Holdorp, wilt u a.u.b. zelf gaan kijken in Zeist als er weer eens een heleboel graven zijn geruimd?!


H-M Groeneveld schreef op 16-8-2007:
ik snap wel dat het erg confronterend is maar heb ook nog nooit zoiets gehoord.
als ze bij ons in het dorp ruimen is de begraafplaats een aantal dagen gesloten tot het werk gedaan is.
het enige restant is dan een enorme berg stenen en zerken maar zelfs die zijn met eerbied neergestapeld.

maar nooit ruimen is inderdaad geen optie. als ruimen netjes gebeurd is er niks aan de hand.Zelf ben ik een voorstander van een graf schudden. dus dat houd in dat het graf geopend word en alle botten worden op een hoopje in een kuil in het graf gegooid. Zodoenden spaart dat zowel ruimte en je blijf in je 'eigen' graf liggen.


Wilco schreef op 3-1-2007:
Waarom komt mijn vader of moeder tenslotte in een knekelput en prins bernhard niet?


W. Stienes schreef op 2-1-2007:
Nou een beetje kan ik de bedenken tegen de knekelput wel volgen. Ik heb er zelfs foto's van. Nog bizarrer vind ik echter dat er een markt voor mensenschedels en skeletten is. Nee niet voor universiteiten ed. voor de particulier, de verzamelaar. Schedels te kunnen kopen is geen enkel probleem. Skeletten ook niet. Op dit moment staat de schedel van een belg afkomstig uit een kerk in Gent (meegenomen tijdens WOII) oop een duitse site. De prijs is 260 euro.
Kinderschedels, babbyschedels, volwassenen met en zonder tanden, alles is te koop. Legaal ?
Ja, voor de meeste landen is dit geen enkel probleem.
Meestal staat erbij dat ze erg oud zijn, dan is het niet zo erg. Op een rommelmarkt trof ik laatst een schedeldak aan. Nou ik laat me cremeren, en uitstrooien. Anders komt nog iemand op het idee m'n as als kunstmest te verkopen.
Ik weet er zijn ergere dingen dan een mensenschedel op de schoorsteenmantel. Maar een advertentie waar tussen de varkensschedels ed. een mensenschedel staat opgesomt getuigd niet voor respect voor wat dan ook nog. Misschien moeten we ons zelf eens wat beperkingen opleggen. Niet alles wat kan moet kunnen.


A.Christiaans schreef op 20-3-2004:
U heeft met Uw stelling over ruimen gelijk, natuurlijk is het onzin om door de overheid een verplichting van nooit ruimen op te leggen. wel vind ik dat U een ongepaste poging doet de klokkeluider een beetje zwart te maken en dat past U toch niet en riekt uw recht om reacties te wijzigen niet naar censuur


WGHM van der Putten schreef op 26-11-2003:
Het niet/nooit meer ruimen van graven is niet reëel. De kosten van het in stand houden van zulke graven en 'eenmalig bruikbare' begraafplaatsen zijn maatschappelijk niet te dragen. Graven zijn nú al zo duur.
Wie wil dat een graf nooit geruimd wordt, kan daar zelf een regeling voor treffen, bijvoorbeeld bij de Stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl).
De idee om de Wet op de lijkbezorging te veranderen om ruimingen onmogelijk te maken, heeft geen schijn van kans. De planologische en financiële gevolgen zijn veel te groot en de maatschappelijke behoefte is te klein.
Overigens mogen stoffelijke resten van begraven personen alleen gecremeerd worden, als de nabestaanden dat uitdrukkelijk zelf hebben aangegeven. Het op eigen houtje cremeren van resten door een begraafplaats is verboden.