DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 02-08-2001
'LIJKBEZORGING LEEFT NIET IN DE SAMENLEVING'

'Voor een jurist is de regelgeving rond lijkbezorging een juridisch luilekkerland, omdat er vanuit de praktijk gezien zo weinig vast ligt in de wet en op heel veel vragen toch een antwoord moet worden gegeven,' zegt jurist Willem van der Putten elders op de site (zie het archief). Leeft de lijkbezorging sowieso wel op het ministerie van Binnenlandse Zaken en kunnen we van die kant binnenkort nog grote wetsveranderingen verwachten?

Drs. M.C.M. Jonkers (35) is beleidsmedewerker op het ministerie van Binnenlandse Zaken en (onder andere) verantwoordelijk voor de lijkbezorging. Volgens Jonkers is het 'een dossier waar weinig ophef over is'. Jonkers: "Begraven is geen item in de samenleving. Dat geeft aan dat het goed gaat. De zaken zijn heel behoorlijk geregeld. Ongeveer twee jaar geleden vroegen we een aantal minderheidsgroepen eventuele problemen te inventariseren. Daar kwam niets uit. Er zijn wel specifieke wensen. Moslims willen bijvoorbeeld graag een overledene binnen 36 uur begraven. Daar moet men ontheffing voor aanvragen bij de Officier van Justitie, en dat gebeurt ook. Dus eigenlijk is er dan geen probleem."

"Lijkbezorging is oorspronkelijk niet mijn interessegebied. Ik ben politicoloog. Ik zit nu drie jaar op deze afdeling en heb onder meer gemeentelijke samenwerkingsverbanden in mijn portefeuille en de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Dat lijkbezorging erbij kwam is toeval. Ik zat op de kamer van de beleidsmedewerker die ermee stopte. Het is voor sommige collega's wel een dossier om grapjes over te maken."

Jonkers overlegt met 'de branche' en doet het voorwerk voor eventuele wetswijzigingen. "Wij doen zaken met de koepelorganisaties. Wij proberen hun wensen, waar mogelijk, in regelgeving te vertalen. Dat is praktisch want je kunt niet met iedereen overleggen. Maar ik krijg hier wel regelmatig telefoontjes van burgers. Meestal zijn ze tegen een probleem opgelopen en al bij heel wat instanties geweest voordat ze het nummer van het ministerie draaiden. Het gaat dan om familieleden die ruzie hebben over de bestemming van een asurn. Of iemand die een zeemansgraf wil, wat niet mag in Nederland of vanaf een Nederlands schip."

"We streven ernaar dat dit najaar voorstellen naar de Tweede Kamer worden gestuurd om de Wet op de lijkbezorging op sommige punten aan te passen. Onder meer wordt voorgesteld om de mogelijkheden voor eeuwigdurende grafrust te beperken. Het voorstel waar ik zelf het meest aan hecht is dat voor de burgers het verschil in grafrechten duidelijker wordt. Het is bijzonder pijnlijk als je na tien jaar een graf wilt bezoeken en het blijkt een algemeen graf te zijn geweest dat inmiddels is geruimd."

"Wij verwachten dat bij die behandeling in de Tweede kamer ook een voorstel zal liggen om thanatopraxie toe te staan. Binnenkort komt de branche in elk geval met een rapport erover. Wensen die sommigen koesteren, zoals het begraven op eigen grond, of cremeren in de open lucht, zie ik niet nader geregeld worden. Daartegen zijn nu eenmaal belangrijke praktische bezwaren: een volgende huiseigenaar wil misschien een schuur bouwen op de plek van zo'n graf. En de milieuwetgeving verhindert het openluchtcremeren." (Eva den Buurman)

Wat moet er volgens u anders in de Wet op de lijkbezorging?

Terug naar archief...