DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 26-10-2003
OPENLUCHT LIJKBEZORGING

Eerst maandenlang de lichamen in de open lucht laten liggen en laten vergaan en daarna deels verbranden. Het ziet er naar uit dat onze Bataafse voorouders iets anders met de doden omgingen dan we tot dusver dachten.


We zullen de bestaande theorieën over de lijkbezorging bij onze voorouders moeten herzien, zo lijkt een ontdekking van archeologen van de Vrije Universiteit in Amsterdam te zeggen. Sommige boerengemeenschappen in de Later IJzertijd lieten de doden eerst maandenlang in de openlucht vergaan, voordat ze deels werden verbrand.

De ontdekking werd gedaan in een nieuwbouwwijk in Tiel. Al sinds 1995 graven archeologen daar naar overblijfselen die daar door de Bataven uit de eerste eeuwen na Christus zijn achtergelaten: nederzettingen en een grafveld met honderden gecremeerde Bataven. In één zo'n graf werd zowel verbrande botten als een onverbrande wervelkolom aangetroffen. De wervelkolom lag daar keurig op de juiste anatomische plek, maar zonder andere lichaamsdelen. Volgens de experts lijkt dat erop te wijzen dat het lichaam uiteen is gevallen, wat alleen kan als het is ontvleest. En dat gebeurt pas wanneer lijken ontbinden.

Waarschijnlijk werden de lijken door deze gemeenschap eerst ergens neergelegd waar ze vergingen om later deels te worden gecremeerd. Vervolgens werden de verbrande delen samen met de onverbrande delen begraven. Een gewoonte waarvan al eerder buiten Nederland bewijzen van zijn gevonden.

Terug naar archief...