DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 18-09-2003
STUDIEDAG OVER FUNERAIR ERFGOED

Afgelopen weekend was het monumentendag. Nederland herbergt heel veel (rijks)monumenten, maar liefst 48.000 gebouwen, pleinen, beelden, wegen en bomen én (delen van) begraafplaatsen en grafmonumenten. Op 500 Nederlandse begraafplaatsen zijn circa 1150 monumenten te vinden. En dat worden er alleen maar meer; hoe ouder de begraafplaatsen worden, hoe meer monumenten. Afgelopen woensdag werd in Dordrecht een studiedag gewijd aan ‘Verantwoord omgaan met funerair erfgoed’.


Dat was alweer de tweede studiedag over funerair erfgoed in twee jaar tijd. En dat is een goed teken. De aandacht voor het funeraire erfgoed neemt toe. Dat is onder andere te danken aan Vereniging de Terebinth, die met de boekserie Funeraire cultuur overigens zelf aan een prachtig monument werkt.

De studiedag in Dordrecht werd georganiseerd door de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) in samenwerking met de Terebinth, de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) en de gemeente Dordrecht. Het kan gezien worden als een nieuwe mijlpaal in de weg naar meer samenwerking tussen begraafplaatsbeheerders en cultuurbehouders. De tijden zijn voorbij dat beheerders en behouders (er zitten slechts drie letters verschil tussen de twee) elkaar vooral in de weg zaten en met groot onbegrip tegemoet traden. Tijden waarin de behouder de beheerder voor ‘cultuurbarbaar’ uitschold, omdat oude monumenten die geen geld meer opleverden werden verwijderd, of de beheerder de behouder voor ‘een onrealistische en zweverige amateur’.

Dat ook beheerders nu steeds meer oog hebben gekregen voor de cultuur-historische schoonheid van hun begraafplaats, wil nog niet zeggen dat behoud ook vanzelfsprekend is. Geld, om die monumenten te restaureren en te bewaren, is en blijft een probleem. Overigens kunnen particulieren daar ook bij helpen. Bijvoorbeeld door bijzondere oude grafmonumenten, waarvan de rechthebbenden niet meer te vinden zijn of al zelf al lang dood, over te nemen en her te gebruiken. (Zie het artikel Hergebruik van graf plus monument.)

Eén hulpmiddel voor beheerders bij het in kaart brengen en behouden van de monumenten op de begraafplaats werd woensdag gepresenteerd door de RDMZ. Dat is het PIOBB, een afkorting voor: Plan voor Instandhouding en Ontwikkeling van Beschermde Begraafplaatsen. Een PIOBB bevat een toekomstvisie op de begraafplaats. Onderdelen van het plan zijn een inventarisatie, analyse en uitwerking van een visie ten aanzien van de verschillende aspecten waaruit een begraafplaats is opgebouwd.

Tevens verscheen woensdag een herziene druk van de Terebinth-uitgave Begraafplaatsen als cultuurbezit, met daarbij horende inventarisatiehandleiding. Het boekje, dat voor het eerst verscheen in 1992, is uitgebreid met meer praktische informatie, een juridisch hoofdstuk en een overzicht van reeds beschermde begraafplaatsen of onderdelen van begraafplaatsen.

Terug naar archief...