DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 03-09-2003
NIEUW: STICHTING NATUURBEGRAAFPLAATSEN NEDERLAND

De oud-voorzitter van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) Willem van der Putten heeft de Stichting Natuurbegraafplaatsen Nederland (SNN) opgericht. Het doel van de SNN is tweeledig: bestaande in ontwikkeling zijnde initiatieven bundelen en nieuwe initiatieven ontplooien en eventueel zelf begraafplaatsen ontwikkelen en exploiteren. Want dat er vraag is naar natuurbegraafplaatsen weet hij zeker.


Natuurbegraafplaatsen zijn begraafplaatsen waar de natuur minstens zo belangrijk is als het begraven. Een natuurbegraafplaats ligt vrij in de natuur, zonder hekken er omheen. Veel mag er, alleen op het gebied van grafmonumenten worden meestal strenge regels opgesteld, omdat daarbij gestreefd wordt dat de monumenten zo min mogelijk detoneren met de natuur. Daarom is het ook mogelijk een boom of plant op of in de buurt van het graf te planten. In Engeland zijn natuurbegraafplaatsen bijzonder populair, het land telt er inmiddels meer dan 160.

De particuliere begraafplaats Westerwolde in Hoog-Soeren midden op de Veluwe kan als een natuurbegraafplaasts worden aangemerkt. En dit voorjaar ging Natuurbegraafplaats Bergerbos, naar Engels voorbeeld, in St. OdiliŽnberg van start met een goed bezocht en geslaagd open weekend - onder het mom 'Kom in het graf!' - op 10 en 11 mei. Sindsdien mag de begraafplaats zich in een grote belangstelling verheugen. Van publiek en pers. "Het gaat boven verwachting goed," vertelt Huub Kluijtmans, oprichter en eigenaar van wat hij 'de eerste echte natuurbegraafplaats van Nederland' noemt. "Er is veel belangstelling, ook uit Duitsland. Er zijn inmiddels elf begrafenissen geweest, waaronder een Duitse, en er zijn 140 reserveringen." Kluijtmans is ervan overtuigd dat de vraag naar natuurlijk begraven steeds groter wordt en hij zou het dan ook toejuichen als er meerdere natuurbegraafplaatsen komen. "We hebben aanvragen om informatie uit het hele land, maar mensen willen bij voorkeur toch in de eigen regio worden begraven. De meeste reserveringen zijn dan ook van mensen uit de buurt."

Willem van der Putten, jurist, directeur van de stichting Grafzorg Nederland en oud-voorzitter van de LOB, is het daar mee eens. Hij is degene die Kluijtmans met raad en daad heeft bijgestaan bij de oprichting van Bergerbos en is als voorzitter nog steeds betrokken bij de Stichting Natuurbegraafplaats Bergerbos. Ook weet hij dat er sinds ongeveer twee jaar meerdere mensen en instanties al bezig zijn met het denken over of het ontplooien van initiatieven op dat gebied. Hij hoopt deze mensen samen te brengen in de onlangs door hem opgerichte Stichting Natuurbegraafplaatsen Nederland (SNN). Het is nog te vroeg, aldus Van der Putten, om meer te vertellen over de huidige contacten van de stichting, "de SNN beoogt juist om enkele initiatieven waar weinig vaart in zit, meer schwung te geven", maar hij durft wel te voorspellen dat de komende jaren diverse initiatieven van de grond zullen komen. "Er is een maatschappelijke behoefte en dat wordt door de personen en instellingen waar ik contact mee heb ook onderkend."

In oktober opent de Stichting Natuurbegraafplaatsen Nederland de site www.natuurbegraafplaatsen.nl.

Terug naar archief...