DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 25-08-2003
ONDERZOEK NAAR HITTEDODEN

Over de extra doden in Frankrijk vanwege de hitte hebben we al eerder geschreven, maar ook in Nederland zijn 500 tot 1000 mensen meer dan normaal gestorven door het extreme zomerweer.


Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent. Volgens artsen gaat het om een groep ouderen die al zo zwak waren en waarbij de medische situatie toch al zo kritiek was, dat er eigenlijk 'alleen maar' sprake is van een iets voortijdiger dood.

Maar is het inderdaad zo eenvoudig? En maakt dat het minder erg? In Trouw roept een ouderenbond op om onderzoek te verrichten waarom deze ouderen eerder zijn overleden. Was het te voorkomen door een betere klimaatbeheersing in verzorgingshuizen? Werken medicijnen anders bij extreme hitte? Een onderzoek moet hier antwoord op geven.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft nog niet laten weten of zij zo'n onderzoek ook zal laten uitvoeren. Wel laat het ministerie weten deze zomer in diverse verpleeghuizen controle te hebben uitgevoerd op de naleving van de zogenaamde hitteprotocollen die de tehuizen zelf hebben opgesteld. Daarbij zijn geen uitwassen ontdekt.

Terug naar archief...