DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 30-06-2003
NIEREN, DONOREN EN VROUWEN

NierpatiŽnten in Nederland die wachten op een niertransplantatie hebben, vergeleken met andere Europese landen, de grootste kans te sterven op de wachtlijst, meldt de Nierstichting Nederland. Vrijblijvendheid remt donatie van nieren.


Nederland telt zeer weinig donoren en zeer weinig niertransplantaties per miljoen inwoners telt. Onlangs heeft Compliance Consult, in opdracht van de Nierstichting en NierpatiŽntenvereniging LVD, een verkenning gedaan naar internationale verschillen bij niertransplantaties. Aanleiding van het onderzoek is de schrijnende situatie in Nederland voor nierpatiŽnten die wachten op een transplantatie. Momenteel staan er 1272 nierpatiŽnten op de wachtlijst en is de gemiddelde wachttijd opgelopen tot 4,5 jaar. De wachtlijst groeit niet meer verder omdat patiŽnten op de wachtlijst sterven, terwijl ze wachten op een nieuwe nier.

Het rapport van Compliance laat zien dat de kans dat nierpatiŽnten overlijden op de wachtlijst in Nederland het grootst is. Het rapport maakt inzichtelijk dat landen met een bezwaarregistratie systeem, zoals Spanje, Oostenrijk en BelgiŽ meer niertransplantaties realiseren dan landen met een toestemmingsregistratie (zoals in Nederland). Bij een bezwaarregistratie systeem is iedereen donor tenzij hij of zij aangeeft geen donor te willen zijn. ĎVrijblijvendheid remt donatie van nieren,í luidt een conclusie van het rapport.

De Nierstichting vindt het onacceptabel dat nierpatiŽnten gemiddeld vier jaar moeten wachten op een donornier en heeft zich ten doel gesteld de wachttijd voor een niertransplantatie te verkorten tot maximaal twee jaar. De focus ligt hierbij op het overtuigen van de overheid van de noodzaak van een andere wet. De huidige Wet op de Orgaandonatie gaat uit van een vrijblijvende toestemmingsregistratie. Van de ruim 12 miljoen Nederlanders boven de 18 jaar heeft circa 60 % zich niet geregistreerd. Bij niet-registratie gaan nabestaanden er vaak van uit dat de overledene zijn organen niet wilde afstaan. Hierdoor gaat een heel groot deel van het toch al geringe donorpotentieel verloren. De Nierstichting pleit daarom bij de overheid voor de invoering van een bezwaarregistratie systeem, om zo het donorpotentieel substantieel te vergroten.

Daarnaast start de Nierstichting in het najaar een grote landelijke voorlichtingscampagne Weet u het al van elkaar? De Nierstichting wil met de campagne mensen stimuleren om op zijn minst met elkaar te praten over orgaandonatie. Zodat bij het stellen van de donatievraag aan de nabestaande, het huidige aantal nee-zeggers afneemt. Aldus een persbericht van de Nierstichting.

Maar misschien is er nog een andere mogelijkheid het aantal niertransplantaties te verhogen. Bijvoorbeeld een campagne van de Nierstichting om levende familieleden of vriend(inn)en er toe te brengen een nier af te staan aan broer, zus, kind, vriend(in) die op de wachtlijst staat. Tenslotte blijkt uit onderzoek dat nieren die zijn afgestaan door levende donoren het beter doen dan nieren van dode donoren.

Een leuke wetenswaardigheid daarbij is dat vrouwen vrijgeviger zijn dan mannen. Sinds de eerste niertransplantatie met een levende donor in Nederland plaatsvond in Leiden in 1966, zijn er in totaal 1115 levende donoren geweest. Uit de verzamelde gegevens blijkt dat 61 procent van de ontvangers man is, tegen slechts 45 procent van de donoren.

Dit blijkt overigens geen Nederlands kenmerk. Uit onderzoek in 40 landen blijkt dat 64 procent van alle ontvangers man is en slechts 36 procent vrouw. Maar van alle donoren is 43 procent man en 57 procent vrouw. Zijn vrouwen altruÔstischer dan mannen? Of gewoon moediger?

Terug naar archief...
REACTIES

Geef hieronder uw reactie op dit artikel, en/of lees de reacties van andere lezers.
Uw naam
Uw email
Uw reactie
Reacties worden pas geplaatst na goedkeuring door de redactie. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van reacties, en behoudt ten alle tijden het recht reacties te wijzigen of te verwijderen.


Diane schreef op 8-1-2011:
Ik zou mijn nier wel kunnen missen, zie niet in waarom ik er een ander dan niet een beter leven mee zou geven. Eigenlijk toch het mooiste wat er is!


angelique verleg schreef op 27-4-2010:
Orgaandonatie gaat uit van een vrijblijvende toestemmingsregistratie. Van de ruim 12 miljoen Nederlanders boven de 18 jaar heeft circa 60 % zich niet geregistreerd. Daar zit hem helaas in NL. precies de kneep. Met onze huidige wet komen er helaas teveel mensen onnodig te overlijden. Of men tracht het over de grenzen te halen, het is begrijpelijk dat onze buurlanden daar niet content mee zijn.het is nu echt de hoogste tijd dat de wet omgedraaid gaat worden, zoals het eigenlijk in beginsel al had moeten zijn; een ieder is bij geboorte automatisch donor, wil men dit om dringende redenen niet, trek dan je registratie maar in!


a.suijkerbuijk schreef op 23-4-2010:
als de minister [wat ik hoop] het
eens zou krijgen. word de wet
veranderd. ben 2 mei 3 jaar aan de dyalise. hoop snel op een transplantatie. ik dyaliseer in het amc. goede behandeling.


Paul schreef op 4-8-2008:
Ik zoek in verband met een scriptie mensen die bereid zouden zijn een nier aan een vreemde af te staan.
silentpaulvictor@yahoo.com


Nieuwe Nier NU schreef op 20-6-2008:
"De Nierstichting vindt het onacceptabel...." schrijft U. Ja dat vindt zij al tientallen jaren, maar concreet handelen daartegen dat deed zij nooit en zal zij ook niet doen. Zij benadert de regering met een supersoft harmoniemodel. Woorden, woorden en nog eens woorden.
Zoniet het Nierpatientencollectief "Nieuwe Nier NU". Aanhoor haar protestsong op de Youtube video. Google "Nieuwe Nier NU"
Groet van
Job te Pas


Nieuwe Nier NU schreef op 11-6-2008:
Ja, ja, de eerste regel al. En dan net doen of het sterven van wachtlijstpatienten een natuurfenomeen is.
Aanhoor het lied van de man met de hoed:
Google "Nieuwe Nier NU" en vind het.
Met groet van
Nieuwe Nier NU


marion schreef op 20-3-2008:
In Belgie (in Luik) is een kliniek die heet: CHU du Sart Tilman. En daar werkt een team artsen samen die veel, hŤŤl veel transplantatie's doen en met SUCCES!!! Mijn dochter kreeg er een nieuwe nier en was het eerste kind op aarde dat een lever kreeg zonder bloedtransfusie. VÚÚr haar was dat al wel gedaan bij twee volwassenen, waar het ook heel goed mee gaat.
Ook kunnen zij een lever in tweeen delen (van een levende donor) en zij redden vele levens door hun ijver en moed. Want er is moed voor nodig om nieuwe technieken te leren en toe te passen. Wetenschap en kennis......OK, maar zonder moed en durf kom je er ook niet. In Nederland werd gezegd: "Geniet van jullie kind want ze gaat er aan overlijden, wij kunnen niks meer doen."
En in Luik zeiden ze: "We gaan het proberen want anders sterft ze."
Kijk dat is een heel andere benadering en er was lef en moed nodig om die operatie te doen. EN KENNIS! Nu is onze dochter alweer bijna 7 jaar verder met deze lever en hoewel ze ook nierziek is en een nier nodig heeft, blijven we hoopvol. We hopen dat ook haar een nier gegeven kan worden en dat ze eindelijk een normaler leven gaat krijgen. Ik hoor graag moppen maar kom niet met Belgenmoppen! Belgen zijn voor ons echte kanjers!


marion schreef op 20-3-2008:
Onze dochter is nierziek (agv.een leverziekte zijn haar nieren ook ziek geworden) en ze is sinds 29 februari 2008( schrikkeldag!!) aan de dialyse. Het is verschrikkelijk je kind zo te zien, maar tegelijkertijd ook weer fijn dat het bestaat anders waren we haar nu wel kwijt geweest.
Haar vader wil nu gaan doneren voor haar (Ik viel af omdat ik een andere bloedgroep heb)
Waarschijnlijk kan de transplantatie in Juni of Juli plaatsvinden,maar wat ben ik bang!!!!!!!! We hebben straks wŤl twee patienten in ons gezin als alles goed gaat en beiden erdoor komen. Maar in het ergste geval verlies ik ŤŤn van beiden of beiden,dat besef ik wel heel goed. Het is zÚ moeilijk allemaal,en daarom denk ik ook dat de nierstichting een belangrijke rol speelt voor patienten. Want door het goede werk van de Nierstichting worden levens gered.
Als de wetgeving zou worden aangepast (zoals in Belgie) dan zouden velen die nu na hun dood worden begraven of gecremeerd mŤt al hun organen,heel goed kunnen dienen als donor.
Wij hebben een kind dat al een nieuwe lever kreeg van een donor en dat was van een vlaams kind.Mijn kind was er niet meer geweest als dit overleden kind geen donor was geweest. Dat de ouders van dit kind besloten hadden om te doneren was een levensreddende beslissing voor ons kind. Wij zijn deze ouders dankbaar dat er een klein stukje van hun kind mocht verder leven in het lichaam van ons kind. Deze ouders kozen daar voor toen er nog niets aan de hand was want hadden zij niet gewild dat hun kind donor werd, dan hadden zij dat ÚÚk kunnen zeggen. Te weten dat hun kindje nu kijkt door andermans ogen(hoornvlies)en ademt door de mond van een ander (longtransplantatie), dat het bloed zuivert in een ander lichaam (nieren en lever), dus feitelijk doorleeft, dat is een wonder. Ik ken de ouders niet maar ben ze dankbaar voor hun beslissing. Wij hebben ook allemaal een donorcodiciel en ik denk dat er teveel mensen zijn nog die niet willen doneren uit angst om het onbekende. Er moet een film komen die alles omtrent donatie laat zien en alle taboe's doorbreekt omtrent donatie.
Een film die vragen beantwoord als;Hoe gaat zo'n operatie als ik dood ben?Hoe wŤŤt de dokter zeker dat een patient dood is? Wordt er niet sneller besloten "om de stekker eruit te halen" bij comapatienten als men weet dat deze donor kan zijn? Hoe gaat het als family niet wil dat er wordt gedoneerd? Enz.enz.enz.
Vriendelijke groeten, marion Arendsen


cd schreef op 6-2-2008:
beste mensen overal klagen ze dat er nieren te kort zijn ik ben een moeder van 4 kindere heb een zoon die kanker had heb schulden tot over mijn ooren en de kosten blijven oplopen ik wil een nier verkopen om de ziekte van mijn zoon te betalen. ik ben gezond en oud en wijs genoeg om te weten wat ik doe . er zijn zo veel mensen die geld hebben en toch sterven omdat er geen nier is. wie beslist daar dan over? groetjes denise


Riyanne schreef op 30-1-2008:
Voor Frans.
Ben ook net terug uit het ziekenhuis van Groningen, waar ik een nier heb af gestaan aan mijn zoon.
En alles gaat tot nu toe naar wens.
Ik denk niet dat een vereniging, of welke stichting dan ook, personen kan aansporen om een nier bij leven aan iemand af te staan!
Dit doe je enkel en alleen voor iemand waarvan je houd!En dan ga je er ook zonder enige twijvel voor!
Maar dat weet u uit eigen ervaring ongetwijveld zelf wel.

Om over mijzelf te spreken zou ik dit doen voor een vriend of vriendin? .... Nee Absoluut niet!
Een kind, broer, zus of directe aanverwante Fam, zonder enige twijvel!
Persoonlijk denk ik dus,dat Familie van een nierpatient er net zo voor zouden willen gaan als u en ik, maar het moet ook mogelijk zijn, de aanstaande donor moet matchen en bovenalles gezond zijn!Een tweede maar zeker geen punt om aan voorbij te gaan... de ontvanger moet ook bereid zijn te ontvangen, want emotioneel is het ook niet zomaar even klaar en gedaan!
Natuurlijk is het een goed bedoelde opzet van u om een vereniging op te willen zetten, maar of het enige zin heeft, zie ik niet zo in!
Wel dat er veel en veel meer moet gebeuren van onze hoge heren in den Haag, maar dat geld voor de algehele gezongheidszorg!
Wens u en u vrouw en goed herstel!
groetend
Riyannewillem van hoorn schreef op 19-11-2007:
In de eerste plaats zal er een geen bezwaar systeem moeten komen. Nu gaat het CDA weer dwars liggen. Levende donoren zijn pure altruisten die niet genoeg geprezen kunnen worden.
Maar denk erom dat nierziekten en niertransplantaties niet hoog op de hierarchische ladder van de geneeskunde in Nederland staan. Dus zelfs als het aantal donoren toeneemt, dan is er een acuut operatieprobleem. Kortom er is een multipele aanpak nodig: wetswijziging, 1 of andere beloning voor donoren of toestemmingverleners, het opkrikken van het aanzien van het specialisme nierziekten en veel meer psychologische begeleiding voor hen die soms jaren wachten op een nieuwe nier. Het aantal doden van de wachtlijst is (veel) hoger dan 200, omdat zij die het opgeven ook meegeteld moeten worden.

Willem van Hoorn, Oegstgeest


Nieuwe Nier NU schreef op 12-8-2007:
Helaas vinden de Nierstichting en minister Klink 200 wachtlijstdoden per jaar nog steeds "DOODGEWOON"
Nieuwe Nier NU (Google 'niertekoop')


Nieuwe Nier NU schreef op 3-8-2007:
Veel lof voor mensen die bij leven donor zijn. Maar er zit ook een negatieve kant aan: Nierstichting en Minister Klink worden zo bepaald niet gestimuleerd om tot een behoeftedekkend nierdonatie-systeem te komen. Deze regering neigt er toch al toe te surfen op de wetten van de jungle. Pas als de wal het schip keert toont zij enige actie. Zie de renovatie van het VMBO (pas na massaal spijbelen,wapenbezit, drugshandel etc.) het integratie-beleid van islamieten in Nederland (pas als de gevangenissen door hen uitpuilen), alcoholgebruik bij 16-minners etc.
Om het 200 vooroverleden nierdoden per jaar van de wachtlijst te te bestrijden is een ieder welkom bij:
Nieuwe Nier NU (Google:'niertekoop')
Job te PasHenk Epskamp schreef op 17-7-2007:
Vandaag ben ik na talloze maanden bij de chirurg geweest voor een afspraak om een nier af te staan aan mijn zwager. Gelukkig hoor ik dat het steeds drukker wordt. Steeds meer staan levende donoren klaar om hun nieren af te staan. Maar de capaciteit van de ziekenhuizen zijn daar nog niet op ingesteld. Ik denk dat hier een taak ligt voor de overheid, want al die mensen die bereidt zijn om hun organen af te staan, helpen uiteindelijk ook om de totale ziektekosten te drukken omdat de ontvangers niet hoeven te dialiseren. Ik denk ook dat de Nierstichting zich meer op deze groep van mensen moet richten; de potentieele donoren die best wel bij leven willen geven. Ik hoop dat de regering en de Nierstichting beter zullen samenwerken en dan denk ik dat de wachtlijst voor de nierpatienten snel is opgelost.


Job te Pas schreef op 3-5-2007:
Beatrix Bieger, waren de mensen maar allemaal zoals jij, dan was de wachtlijst voor nierpatienten al lang verdwenen. En waren de 200 doden van die lijst per jaar ook nog in leven.
Hang je je donorcodicil of een copie daarvan op een plek waar iedereen komt? Op een prikbord, op de wc etc.
Dan is er geen misverstand over je laatste wens mogelijk. En iedereen die je tot een codicil over haalt scheelt weer een dode nierpatient.
"Nierstichting Nederland" en de "Nierpatienten Vereniging Nederland" doen helaas maar weinig voor de Nierpatient van NU. Zij wachten rustig op de kunstnier en dat duurt nog minstens 15 jaar. Kosten: 15 x 200 onnodige dode nierpatienten.
Meer info? Google: "Nieuwe Nier ĽNUę"
Met dank voor je humane inbreng tekent Job te Pas van "Nieuwe Nier ĽNUę"


beatrx brieger schreef op 9-4-2007:
hallo,

ik ben nu 38 en draag sinds mijn 18 een donorcodicil bij me.
alles mogen ze hebben, alles wat men kan gebruiken/hergebruiken.
ik vind gewoon dat het een plicht is om dat te doen.
doe hetzelfde als wat men in belgie doet.
iedereen is bij zijn geboorte automatisch donor en heb je bezwaar, dan ga je naar het stadshuis en haalt een papier op en tekent het.
dan ben je donor af.
in nederland kost het mensen te veel moeite om even zoiets in te vullen, en daarom het grote probleem, dat er te weinig donors zijn.

b.


Job te Pas schreef op 6-4-2007:
De Nierstichting vindt...de Nierstichting start...de Nierstichting meldt.... woorden, woorden, woorden.. Terwijl het doden van de wachtlijst blijft regenen. Ofwel:

De een vlucht hier,
de ander daar.
Maar voor de 200 zonder nier
staat de dodentrein weer klaar


Job te Pas
Nieuwe Nier ĽNUęJob te Pas schreef op 7-12-2006:
De Nierstichting Nederland en de van haar afhankelijke Nierpatienten Vereniging Nederland hebben in woorden de beste bedoelingen om de wachtlijst voor nierpatienten op NUL te krijgen. Maar woorden die woorden blijven helpen de nierpatient niet.Ieder jaar sterven onnodig 200 wachtlijstpatienten. Vandaar het Haags initiatief om daar wat aan te doen.
Kijk op: http://niertekoop.blogspot.com/
"Nieuwe Nier ĽĽNUęę"

U bent welkom.

Job te Pas
namens
Nieuwe Nier ĽĽNUęęC Mei- Russ schreef op 18-4-2004:
Ook ik ben al vanaf mijn 16e jaar donor, nu bijna 40 en heb een lever en nier nodig. Zelf kan ik nu met een gerust hart ,zonder schuldgevoel wachten op organen. Je zult ze maar nodig hebben en zelf geen donor zijn, hoe voelt dat dan ??!!


Dietske van der Brugge schreef op 1-3-2004:
Uit het grote tekort aan orgaandonoren blijkt maar weer dat de kans dat je daadwerkelijke donor wordt (gebeurt alleen bij specifieke doodsoorzaken en bij overlijden op een intensive care) een stuk KLEINER is dan de kans dat je zelf een keer ziek wordt en een orgaan nodig hebt. Of een van je naasten natuurlijk. Ik bedoel maar: het is niet alleen een daad van solidariteit aan anderen om je te laten registreren als potentiŽle donor, maar ook soldair aan jezelf om te helpen een systeem te vormen waarvan IEDEREEN die het nodig heeft gebruik kan maken.


Malou Strik schreef op 25-12-2003:
Gelukkig ben ik wel donor. Ik vind dat ze in Nederland ook de bezwaarregistratie toe MOETEN passen. En ja, vrouwen zijn moediger!