DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 16-06-2003
VADERMONUMENT OP ZORGVLIED

Afgelopen vaderdag is op de Amsterdamse begraafplaats Zorgvlied het beeld ‘Vader en kind’ onthuld. Het beeld, van beeldhouwster Nynke Schepers, maakt deel uit van het Vadermonument, de eerste centrale gedenkplaats op Zorgvlied.


De ervaring leert dat bij nabestaanden van wie de as van dierbaren is uitgestrooid of de graven zijn geruimd vaak de behoefte bestaat aan een gedenkplek om naar toe te kunnen gaan en bloemen te leggen. Daarnaast bestaat de wens de bloemstukken na een crematieplechtigheid vlak bij de definitieve bestemming van de as te kunnen neerleggen. Begraafplaats Zorgvlied wil aan deze wens tegemoet komen te door enkele specifieke gedenkplaatsen te creëren. Het Vadermonument is de eerste. Het beeld ‘Vader en kind’ is bij uitermate geschikt voor het Vadermonument meent de gemeente Amstelveen, eigenaar van Zorgvlied, omdat in grootte en houding (kind op vaders schouders) warme herinneringen oproept bij mensen bij het gedenken van hun vader of grootvader.

Andere speciale plekken op Zorgvlied:

Het veld Het veld Paradiso, voor bijzondere grafmonumenten, kunstwerken en ‘avant-garde monumenten’.

Het veld Gebroken Kolom, gedenkteken voor alle op Zorgvlied liggende schrijvers en dichters.

Terug naar archief...