DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 29-05-2003
EUTHANASIE EN ROUW

Is euthanasie bevordelijk voor een goede rouwverwerking? Die vraagt wordt gesteld in het laatste nummer van Relevant, het kwartaalblad van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE).


Het is een interessante vraag die om onderzoek vraagt. In de Nederlandse en Vlaamse literatuur over rouw en verliesverwerking komt het onderwerp nauwelijks aan bod.

Er lijkt iets voor te zeggen dat euthanasie de rouw waarschijnlijk niet zwaarder maakt. In het artikel komt Annemieke van der Sterren aan het woord, co÷rdinator bij de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR). Van der Sterren: "Wat erg cruciaal is voor het rouwproces is de vraag of men goed afscheid heeft kunnen nemen. is alles gezegd dat gezegd moest worden? Rondom euthanasie is de kans daarop in ieder geval groter dan bij een onverwachts overlijden."

Meer onderzoek zou dit moeten uitwijzen. Onderzoek dat volgens de auteur van het artikel, Rob Bruntink, op dit moment gehouden wordt en waarvan de uitkomsten later dit jaar zullen worden gepresenteerd.

Terug naar archief...