DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 20-05-2003
GEVAARLIJK WERK

Lopen werknemers in de uitvaartindustrie meer gevaar dan anderen? Volgens een recent Engels onderzoek is gebleken dat het werken met formaldehyde, dat gebruikt wordt bij het balsemen van overledenen, leidt tot een vergroot risico op neus-, long- en slokdarmkanker. En het nieuwe nummer van vakblad De Begraafplaats besteed aandacht aan besmettingsgevaar bij ruimen.


Een Engels onderzoeksteam heeft geconcludeerd dat werken met formaldehyde en het daarvan afgeleide Formalin, dat wereldwijd wordt gebruikt bij het balsemen van overledenen, tot aanzienlijke gezondheidsproblemen kan leiden. Niet alleen is er een groter risico (maar liefst 30 procent) om neus-, long- en slokdarmkanker te krijgen, maar het kan ook leiden tot hoesten, benauwdheid en hartritmestoornissen, en op de lange termijn tot bronchitis, hersen- en longbeschadiging en een slechte coördinatie.

Dit wordt onder andere gemeld door de persdienst van de Engelse vakbond GMB. Dr. Kit Barrow vertelt daar: “Het zijn niet alleen de balsemers die risico lopen. Ook dragers die hun gezicht dicht bij de kist hebben tijdens het dragen zullen waarschijnlijk een kleine hoeveelheid formaldehyde inhaleren.” Maar dat is nog niet alles. Als een lichaam wordt gecremeerd is er kans op ontspanning van het schadelijke formaldehyde in de lucht. Barrow: “En er is een mogelijk gevaar voor de watervoorzieningen als Formalin van begraafplaatsen sijpelt en nabijgelegen waterwegen besmet.”

Zijn wij even blij dat balsemen en thanatopraxie (een lichte vorm van balseming) in Nederland verboden is. Behalve voor leden van het koninklijk huis - maar die liggen veilig opgeborgen onder de Nieuwe Kerk in Delft - en voor overledenen die naar het buitenland worden vervoerd. Weer een goede reden het balsemen in Nederland te blijven verbieden, ondanks de lobby van de uitvaartwereld zelf die niets liever wil dan dat thanatopraxie zo snel mogelijk wordt ingevoerd.

Het Nederlandse www.uitvaartmedia.com noemt de timing van de onderzoeksresultaten van Barrow ‘opmerkelijk en niet geheel vrij van eigenbelang’. Het blijkt dat Barrow naar aanleiding van zijn vindingen een alternatief en milieuvriendelijk product heeft ontwikkeld, dat op een veilige manier dezelfde conserverende werking zou hebben als formaldehyde. De Engelse vakbond GMB heeft laten weten dat de gevaren van het gebruik van formaldehyde in de uitvaartindustrie ‘onaanvaardbaar’ zijn.

In het eerstvolgende nummer van vakblad De Begraafplaats staat een verhaal over besmettingsgevaar bij het ruimen van oude graven op de begraafplaats. (Dit gebeurt als het grafrecht op een graf is verlopen, bij algemene graven is dit al na 10 jaar.) Het lijkt uiterst actueel met de recente ‘uitbarsting’ van het Sars-virus, maar het speelt al lang in de begraafplaatswereld. Iedere keer als er een nieuwe besmettelijke ziekte (aids) of een angstaanjagende ziekte zoals de ziekte van Creutzfeld Jacob, ook wel bekend als de ‘gekke koeien-ziekte’, de kop opsteekt, doen verhalen over mogelijke besmettingen door ruimen de ronde.

Indianenverhalen, meent de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB), die met dit artikel in één keer de verhalen hierover naar het land der fabelen wil verwijzen. Want, aldus het artikel, het is uitgesloten dat een ruimer aids, Sars of een andere ziekte oploopt die een overledene onder de leden heeft gehad. Ook een besmetting door rottingsbacteriën is tot op heden nog nooit geregistreerd.

Er zijn tal van instellingen, in binnen- en buitenland, die zich bezighouden met de volksgezondheid. En er is nog nooit een ‘ziekte-uit-het-graf’ geconstateerd, zo luidt het officiële LOB-standpunt. Dat artsen en andere academici zeggen dat dit niet wil zeggen dat dit risico er nooit zal zijn, is logisch, omdat het altijd denkbaar is dat er zich misschien iets onverwachts voordoet wat zich nog niet eerder heeft voorgedaan, meent het bestuur. Kijk naar Sars en aids. Maar de kans dat een grafdelver ergens ter wereld het slachtoffer wordt van een nieuwe onbekende ziekte-uit-het-graf, mag minimaal worden geschat.

De Begraafplaats verschijnt in de eerste week van juni. Losse nummers kosten € 7,- per stuk en kunnen worden besteld door € 7,- over te maken op rekening 652.380.980 t.n.v. de LOB te Nijmegen, o.v.v. nr. 2 (zomer 2003).

Terug naar archief...