DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 16-07-2001
NOG TE WEINIG BEGRAAFPLAATSEN OP HET NET

Nederlandse begraafplaatsen zijn (nog) zeer slecht vertegenwoordigd op internet. Als we bijvoorbeeld op zoek gaan naar de grootste begraafplaats van Nederland (qua begravingen), De Nieuwe Ooster in Amsterdam, dan vinden we uitsluitend wat algemene informatie van de gemeente Amsterdam over de bereikbaarheid van de begraafplaats. Maar waar is de eigen site van de begraafplaats? Met een plattegrond, foto's van grafmonumenten, verhalen over bijzondere graven en informatie over nog vrijstaande graven.
Om de lacune van algemene, cultuurhistorische informatie over Nederlandse begraafplaatsen op het net enigszins te vullen, is er sinds kort www.dodenakkers.nl. Enkele vragen aan René ten Dam de initiatiefnemer van de site.


Waarom deze site?

Ik ben met de site begonnen omdat informatie die ik zocht niet op internet te vinden was: een korte beschrijving van een bepaalde begraafplaats, aangevuld met eventuele bijzonderheden. Internet leent zich bij uitstek voor een project als 'Dood in Nederland', aangezien je de mogelijkheid hebt om makkelijk en snel aanvullingen of verbeteringen te doen, bij een papieren project staat dit toch min of meer vast na publicatie.

Wie zit(ten) er verder achter dodenakkers.nl?

Ik doe dit project alleen. Ik ben bezig met het afronden van een studie filmwetenschappen in Utrecht, een andere passie van me. Er zit geen organisatie of vereniging achter de site. Ik hoop dat andere mensen een bijdrage willen leveren. Specifieke kennis over kleine dorpsbegraafplaatsen is voor mij moeilijk te achterhalen, terwijl deze kennis er veelal wel is. Er wordt op locaal niveau ook wel gepubliceerd over begraafplaatsen, in een kleine oplage. Juist naar die artikelen ben ik ook op zoek. Want dat is precies de bedoeling van de site: het gemakkelijk toegankelijk maken van informatie.

Komen er veel reacties en bijdragen?

De site is eind april van start gegaan en kreeg vanaf het begin veel positieve reacties. Dit heeft ook al geresulteerd in een flink aantal bijdragen en toezeggingen. Ik heb al meerdere beschrijvingen, foto's en artikelen mogen ontvangen. Ik ben verrast door de snelle response op de site. Blijkbaar zijn toch veel mensen op zoek naar informatie over bepaalde begraafplaatsen of gewoon naar meer algemene informatie. Momenteel trekt de site 60 tot 70 bezoekers per dag en dat groeit door.

Is het ook de bedoeling dat de site zal worden uitgebreid met 'consumenten-informatie'? Met bijvoorbeeld prijzen van graven, voor mensen die op zoek zijn naar een graf?

Nee, met de site wil ik vooral de cultuurhistorische achtergronden van het begraven in Nederland onderzoeken. Mensen die op zoek zijn naar een graf voor zichzelf zullen weinig aan de site hebben. De site is niet-commercieel van opzet en in die zin ook niet dienstverlenend. Ik weet uit reacties dat daar belangstelling voor is, maar op 'Dood in Nederland' zal hier geen aandacht aan worden besteed.


Terug naar archief...