DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 27-04-2003
NVVE BESTAAT 30 JAAR EN VERANDERT VAN NAAM

De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) bestaat 30 jaar. Goed om even bij stil te staan. Zeker nu ‘het gevaar dreigt’ van een rechtse regering met deelname van de kleine christelijke partijen die niets liever zouden willen dan de gloednieuwe euthanasiewet - die na 30 jaar lobbyen en strijd, o.a. door de NVVE, op 1 april 2002 in werking trad - zo snel mogelijk weer terugdraaien. Wat één goede reden is voor de NVVE om, ook al is de wet er, zichzelf niet op te heffen.


De euthanasiewet is een begin, maar omdat de NVVE meent dat een vrijwillig einde niet alleen mogelijk zou moeten zijn voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en lichamelijk lijden, zoals de wet nu door velen wordt uitgelegd en toegepast, is haar taak nog niet gedaan. Nu de euthanasiewet is gerealiseerd wil de NVVE zich op een breder vlak gaan inzetten voor de realisering van het recht van een ieder op een vrije keuze ten aanzien van het levenseinde. Daarom is onlangs gekozen voor een naamsverandering en een aanpassing van de statuten met een nieuw geformuleerde doelstelling. De nieuwe naam luidt: Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig Levenseinde.

De nieuwe doelstelling luidt:
a. Het bevorderen van een zo breed mogelijke toepassing en maatschappelijke acceptatie van de bestaande wettelijke mogelijkheden van een vrijwillig levenseinde;
b. Het bevorderen van de maatschappelijke aanvaarding en de juridische regeling van een vrijwillig levenseinde in situaties die niet onder de bestaande wettelijke mogelijkheden vallen;
c. Het streven naar de erkenning van de keuze voor een vrijwillig levenseinde en de hulp daarbij als mensenrecht.


In het archief:

In haar boek De dood in doordrukstrip pleit Karin Spaink ervoor 'dat artsen en apothekers hun monopolie op de medicijnkast versoepelen'.

Tevens enkele feiten en cijfers uit De dood in doordrukstrip

Enkele gegevens over suïcide.

Zak voor euthanasie. Philip Nitschke, een Australische euthanasie-activist, introduceert de ‘Exit Bag’ gelanceerd, een zak waarmee zieken in een terminaal stadium zelf een eind kunnen maken aan hun lijden.

Terug naar archief...