DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 29-03-2003
NAAST DE SITE OOK EEN JAARBOEK

De site ‘Dood in Nederland’, te vinden op www.dodenakkers.nl ging van start in april 2001. Doel: het funeraire erfgoed in Nederland in kaart brengen en toegankelijk maken. De belangstelling voor de site was vanaf het begin af aan groot. Nu, anderhalf jaar later, is er voldoende draagvlak en aandacht om een nieuwe stap te zetten, menen de initiatiefnemers van de site en is er een een stichting opgericht: Stichting Dodenakkers.nl.


De doelstellingen van de website, het in kaart brengen en het beschrijven van het funerair erfgoed in Nederland, gelden ook voor de stichting. Daarnaast onderzoekt de stichting of ook op andere wijze het funeraire erfgoed onder de aandacht gebracht kan worden. Bijvoorbeeld door het uitbrengen van een Funerair Jaarboek.

Met de oprichting van de stichting willen de initiatiefnemers bewerkstelligen dat de toekomst van de website gewaarborgd blijft en dat ze kan blijven groeien. Personen of instellingen die de stichting willen ondersteunen kunnen dat doen door donateur te worden. Het donateurschap bedraagt € 15 per kalenderjaar. Donateurs krijgen twee maal per jaar een nieuwsbrief, korting op aanbiedingen van boeken op de website én jaarlijks een lezing en rondleiding op een begraafplaats aangeboden.

Terug naar archief...