DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 22-03-2003
RUIM AANDACHT VOOR DE ZORG VOOR STERVENDEN

Onder het motto ‘Ongeneeslijk ziek! Wie zorgt voor ons?’ houden het Netwerk Palliatieve zorg voor Terminale Patiënten Nederland (NPTN) en de Nederlandse Kankerbestrijding / Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) van 24 t/m 29 maart ‘Week van de palliatieve zorg’. Een speciale en (eerste) informatieweek voor ongeneeslijk zieken en (vooral) degenen die voor hen zorgt.


Tijdens deze week zijn er verspreid over heel Nederland informatieavonden en open dagen over alle vormen van zorg voor mensen in de laatste fase van een ongeneeslijke ziekte, ook aangeduid als palliatieve terminale zorg. Het is de eerste keer dat in ons land een dergelijke week wordt gehouden.

Doel is publiek en hulpverleners bekend te maken met de verschillende vormen van palliatieve zorg zoals die in ons land mogelijk zijn. Zoals bij mensen zelf thuis, in hospices, bijna-thuis-huizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en in ziekenhuizen. Naast de palliatieve zorg die wordt gegeven door reguliere zorginstellingen zijn er ook vrijwilligersorganisaties die in de laatste levensfase ondersteuning bieden aan de patiënt en zijn naasten, de zogenoemde mantelzorg. Aan de week wordt meegewerkt door het Ondersteuningspunt Palliatieve Terminale Zorg Agora, het Landelijk Steunpunt Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ), de Brancheorganisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen Arcares en de Integrale Kankercentra.

Het startsein voor de ‘Week van de palliatieve zorg’ wordt vandaag gegeven tijdens de bijeenkomst ‘Zorg voor de zorgenden’ in Zeist met de presentatie van het boek ‘Einde goed, allen goed? Oog voor zorgenden in de palliatieve zorg’. In het boek staan negentien zelfportretten van mensen die werkzaam zijn in de palliatieve zorg. Het boek eindigt met een pleidooi voor een goed begeleidingsprogramma voor zorgenden. Het boek staat onder de hoofdredactie van Huub Buijssen en Rob Bruntink, auteur van Een goede plek om te sterven. Palliatieve zorg in Nederland.

Aansluitend op de ‘Week van de palliatieve zorg’ is er van 2 t/m 5 april in het Congresgebouw in Den Haag een internationaal congres van de European Association on Palliative Care met circa 2000 deelnemers uit meer dan 30 landen.

Voor de diverse activiteiten in het kader van de ‘Week van de palliatieve zorg’ kijk op: www.weekvandepalliatievezorg.nl.

Meer over palliatieve zorg in het algemeen op: www.palliatievezorg.nl.

Terug naar archief...