DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 06-04-2003
POST-MORTEM FOTOGRAFIE IN DEN HAAG

Zolang de fotografie bestaat, bestaan er foto’s van de dood, foto's van dode mensen. Bloederige foto's van mensen die gewelddadig aan hun eind zijn gekomen en vredige, serene foto's van mensen die zijn opgebaard op hun steriele doodsbed.


Op de tentoonstelling 'Mortalis', die tot 15 juni van dit jaar te zien is in www.fotomuseumdenhaag.nl.

Het Fotomuseum in Den Haag wordt het beeld van de dood in de fotografie op drie manieren belicht: met post-mortem fotografie uit de 19e en 20e eeuw, met foto’s van beroemdheden als Marilyn Monroe, Che Guevara en Pim Fortuyn en met het journalistieke beeld van de naderende, onontkoombare dood in World Press Photo.

Van de volgende fotografen zijn foto’s te zien: de Nederlandse fotografen Hans Aarsman, Eva Besnyö, Rob van Betuwe, Paul Blanca, Marrie Bot, Koos Breukel, Anton Corbijn, Rachel Corner, Bernard Eilers, Jerry Lampen, Peter Martens, Jacob Molenhuis, Erwin Olaf, Wim van Ophem, Hylke Schoot, Hapé Smeele, Chantal Spieard en Frank Starik, en uit het buitenland: Letizia Battaglia (I), Cedric Bregnard (CH), Luc Delahaye (F), Daniel & Geo Fuchs (D), Rudolf Schäfer (D), Andres Serrano (USA), Jeffrey Silverthorne (USA), Bruno Stevens (B), Larry Towell (CND) en Wanda Tuerlinckx (B).

In 1998 werd in het Teylers Museum de tentoonstelling 'Naar het lijk' gehouden, waarin een overzicht werd gegeven van het Nederlandse doodsportret van 1500 tot heden. Het getekende, geschilderde, gegraveerde en gefotografeerde doodsportret uit vijf eeuwen. Bij de tentoonstelling verscheen de gelijknamige catalogus. In de catalogus stond onder andere en uitgebreid artikel over post-mortem fotografie van de hand van Anja Krabben. Voor wie is geïnteresseerd in de geschiedenis, verspreiding, betekenis en receptie van post-mortem fotografie, is dit artikel hier online gezet.

Lees ook het artikel 'Privé, het beroemde lijk' op: www.anjakrabben.nl (Klik op Artikelen en Doodgewoon en kijk dan onder Essays).

Terug naar archief...