DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 11-02-2003
NUVU REAGEERT OP ARTIKEL IN CONSUMENTENGIDS

De NUVU vindt de informatie die de Consumentenbond in de Consumentengids van deze maand verstrekt onvolledig en onjuist. (Zie het stukje
‘(On)verzekerd doodgaan’.) Door de redactie is geen enkele informatie bij de NUVU opgevraagd, terwijl de NUVU wel wordt genoemd.


In een schriftelijke reactie heeft de NUVU - de grootste belangenorganisatie op het gebied van uitvaartverzorging in Nederland - de redactie van de Consumentengids gevraagd om op het artikel terug te komen en enkele punten te rectificeren.

Zo wordt onder andere ten onrechte gemeld dat de NUVU is aangesloten bij de Geschillencommissie Uitvaartwezen. De NUVU heeft echter samen met de VOU, VMG en LVC het initiatief genomen tot de oprichting van de Stichting Klachteninstituut Ombudsman Uitvaartwezen, kort genoemd Ombudsman Uitvaartwezen. Deze ombudsman werkt efficiënter en onafhankelijker, aldus de NUVU, wat ten goede komt aan de consument.

Met betrekking tot het aspect verzekeren gaat de redactie van de Consumentengids naar de mening van de NUVU te gemakkelijk voorbij aan de risico’s die kleven aan het zelf sparen voor de kosten van de uitvaart en de nadelen van zogenaamde pakketverzekeringen die door een aantal natura-verzekeraars worden aangeboden.

Ook de bewering dat er recht op een overlijdensuitkering van drie maanden bestaat als de overledene in loondienst werkte of een uitkering ontving is onjuist. Art. 7:674 BW (Burgerlijk Wetboek) zegt dat een werkgever verplicht is om aan de nabestaanden een overlijdensuitkering te verlenen over de periode vanaf de dag na het overlijden tot en met een maand na de dag van het overlijden ten bedrage van het loon dat de werknemer laatstelijk rechtens toekwam.

In het besef dat in dergelijke artikelen geen volledig beeld kan worden gegeven, is de NUVU evenwel van mening dat de lezers met de huidige onvolledige en onjuiste informatie te kort wordt gedaan.

Terug naar archief...