DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 05-02-2003
(ON)VERZEKERD DOODGAAN

Als je jong een uitvaartverzekering afsluit en je sterft op hoge leeftijd, dan betaal je te veel aan premies. Aldus een onderzoek van de Consumentenbond, waarin onder andere wordt gekeken of een uitvaartverzekering zin heeft. Verder blijken Nederlanders zeer tevreden over hun uitvaartondernemer.


De Consumentenbond heeft een onderzoek gedaan naar uitvaartverzekeringen. De conclusies staan in de Consumentengids van deze maand (februari).

In het artikel ‘De (on)zin van een uitvaartverzekering’ wordt nagegaan of een dergelijke verzekering financieel aantrekkelijk is. Dit is uiteraard afhankelijk van verschillende factoren: de hoogte van de premie, de looptijd, de kosten van een gemiddelde uitvaart én de periode waarover premie wordt betaald. De Consumentenbond heeft de diverse verzekeringen met elkaar vergeleken door bij elk een fictief pakket aan te vragen voor iemand van 25 jaar. De looptijd bedraagt 40 jaar, de verzekerde betaalt dus tot zijn 65ste premie.

Bij overlijden op zijn 45ste zou hij minder hebben gespaard (€ 2482,-) dan een uitvaart kost. Een uitvaartverzekering zou, financieel gezien, dus zin hebben gehad. Bij overlijden op 65- of 75-jarige leeftijd zou de verzekerde gemiddeld meer hebben gespaard dan de werkelijke kosten van de uitvaart bedragen. In deze gevallen is de verzekering dus onvoordelig. Het omslagpunt ligt gemiddeld bij het overlijden op 62-jarige leeftijd.

De Consumentenbond heeft de vergelijking ook gemaakt voor een sommenverzekering (van € 3000,-) en het zelf financieren van de uitvaart. Bij de sommenverzekering ligt het omslagpunt voor deze persoon gemiddeld bij overlijden op 56-jarige leeftijd.

Bijna vijftig procent van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering. Bij een meerderheid daarvan, vijf miljoen, gaat het om een natura-uitvaartverzekering. Terwijl de kans dat je bij overlijden niet voldoende geld hebt om de eigen uitvaart te kunnen bekostigen, voor de meeste Nederlanders erg klein is. Nog los van spaargelden of andere tegoeden, is er vaak recht op een overlijdensuitkering als de overledene in loondienst was of een uitkering ontving. Met een maandloon van 1680 euro en een uitkering van drie maanden (5040 euro) kan een gemiddelde uitvaart al worden gefinancierd, concludeert de Consumentenbond.

Voor veel mensen is het grote voordeel van een natura-uitvaartverzekering - waarbij geen geld wordt uitgekeerd maar een pakket aan diensten/producten - dat alle ‘rompslomp’ uit handen wordt genomen. En dat nabestaanden er verder geen omkijken meer naar hebben. Toch blijkt dat het pakket dat de naturaverzekeraar biedt, in de praktijk meestal niet voldoende is. De Consumentenbond constateert dat bij maar liefst 70 procent van de overledenen met een naturaverzekering de nabestaanden moesten bijbetalen voor bepaalde diensten. Gemiddeld ging het om een bedrag van circa 3000 euro. Niet iedereen had hier op gerekend. Een deel van de ondervraagden gaf dan ook aan hier ontevreden over te zijn.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat consumenten over het algemeen ‘zeer tevreden’ zijn over de dienstverlening van de uitvaartverzorgers. De Consumentenbond heeft 207 nabestaanden gevraagd naar hun ervaring met de begrafenis of crematie van een van hun overleden familieleden of vrienden. Het gemiddelde rapportcijfer dat gegeven werd was een 8,4. Bijna 5% van de ondervraagden gaf de hele uitvaart een onvoldoende. Een kwart van de ondervraagden ontevreden over een bepaald onderdeel dat in handen lag van de uitvaartondernemer.

Terug naar archief...