DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 04-02-2003
OPMERKELIJKE BOEKEN 1

Romke stond ‘na het woord van de dominee voor de zaal, trok z’n rode zakdoek uit z’n broekzak, blies flink hard en met veel geproets een dikke fluim in het doekje en sprak: “Nou als er nog iemand het lijk wil zien, anders...”


Een sympathiek en geslaagd initiatief is het boekje ‘Achter het lijk wordt niet gesproken’. Een eeuw begrafenisvereniging ‘de Laatste Eer’ te Wierum. Het boekje, het telt 142 pagina’s, is geschreven door Herman van Vliet, inwoner van het dorp Wierum. Aan de hand van het notulenboek van de begrafenisvereniging, die in 1907 is opgericht, en gesprekken met mensen uit het dorp beschrijft Van Vliet de bijna honderdjarige geschiedenis van de vereniging en daarmee tevens de gebruiken en gewoonten, en de veranderingen daarin, van de Wierumers bij het begraven van hun doden. Het mooiste zijn de portretten van de mannen - de eerste vrouw deed pas in 1986 intrede in het bestuur - die actief zijn binnen de vereniging.

Zoals van Romke Beintema, die tegen zijn zin bode werd en dit tot 1982 bleef. “Ik doe het wel, maar op mijn manier,” had hij gezegd. Het dorp heeft het geweten. Zo kon het gebeuren dat hij tijdens een dienst in de Hervormde kerk, waar de organiste geen zicht had op wat er in de kerk gebeurde, tot ieders verbazing op zijn vingers floot. ‘Organist Dirkje de Jong viel bijna van schrik van haar orgelbank en stopte acuut haar orgelspel.’ Of Romke stond ‘na het woord van de dominee voor de zaal, trok z’n rode zakdoek uit z’n broekzak, blies flink hard en met veel geproets een dikke fluim in het doekje en sprak: “Nou als er nog iemand het lijk wil zien, anders...”’ Een andere keer vroeg hij na de ceremonie: “Wie wil het laatste blik op het lijk werpen?”

Het boekje staat vol met dergelijke anekdotes. ‘Achter het lijk wordt niet gesproken’ bevat veel zwart-wit foto’s en is in een beperkte oplage van 300 stuks gedrukt. Het boekje is niet in de winkel verkrijgbaar, maar kan rechtstreeks bij de auteur besteld worden. De prijs is € 20,-, dat is inclusief verzendkosten. Stort € 20,00 op rekeningnummer 563815582 van de ABN-AMRO in Baarn t.n.v. H.J. van Vliet onder vermelding van volledige adresgegevens en ‘boekje De Laatste Eer’.

-----------------------------------------------------

Vanaf nu, tot aan de boekenweek, en wellicht ook nog na de boekenweek, ruimte voor opmerkelijke boeken die in de pers weinig aandacht krijgen en die in de boekenwinkel niet of op de achterste plank te vinden zijn.

Terug naar archief...