DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 03-01-2003
NIEUW ERFRECHT

Op 1 januari jongstleden is het erfrecht veranderd. De verandering is vooral ten gunste van de positie van de 'langstlevende echtgenoot'.


De laatste belangrijke wijziging in het erfrecht was in 1923. Tot die tijd waren alleen kinderen erfgenaam. In 1923 werd de echtgenoot dat ook. Met de laatste wijziging, die op 1 januari is ingegaan, maakt het erfrecht weer een duidelijke keuze voor de huwelijskpartner die achterblijft na het overlijden van een echtgenoot. Het nieuwe erfrecht zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot financieel beter wordt verzorgd en legt de rechten van de kinderen aan banden. In de oude situatie hadden de kinderen namelijk direct na het overlijden van een van de ouders recht op hun erfdeel. Als een kind het erfdeel opeiste, kon de nog levende ouder hierdoor in de financiŽle problemen komen.

Wie meer wil weten over het nieuwe erfrecht kan de folder 'Voor het leven geregeld' ophalen bij gemeenten, bibliotheken of via uw notaris. Of kijk op www.postbus51.nl

Terug naar archief...