DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 30-09-2002
OMBUDSMAN

In HP/De Tijd van 22 september staat een ‘sappig’ verhaal onder de titel ‘Begrafenisblunders’. Sappig, omdat een verhaal over fouten door de uitvaartsector het altijd goed doet. En blijkbaar altijd geplaatst wordt, ook als er weinig te melden valt.


Want na lezing van het verhaal, kun je eigenlijk alleen maar concluderen dat het nogal meevalt met de fouten door uitvaartondernemers. Zeker als je afgaat op de klachten die de Geschillencommissie Uitvaartwezen jaarlijks ontvangt. In 2001 waren dat 32 klachten, op een totaal van bijna 150.000 uitvaarten. Meestal gaat de klacht over geld, over de hoogte van de rekening.

De schrijfster van het artikel, Patricia Oomen, toont zich ‘bezorgd’. Mensen hebben steeds bijzonderder wensen, gecombineerd met een hoger sterftecijfer en een toename aan uitvaarten, zorgt dat er wellicht voor dat er in de toekomst steeds vaker iets zal misgaan tijdens uitvaarten. Vreest ze. Het lijkt wat ver gezocht, want tot op heden wijst niets daarop. Eerder dat uitvaartbedrijven steeds beter weten in te spelen op die bijzondere wensen. En ook de opleiding tot uitvaartondernemer of - verzorger lijkt steeds populairder te worden. En zou dat nu echt zijn omdat je er zo snel rijk van kunt worden? Oomen schrijft behoorlijk tendentieus en zonder enige onderbouwing: ‘Wie snel veel geld wilt verdienen, kan het best uitvaartondernemer worden.’

Overigens werd er onlangs wel een ‘Ombudsman voor klachten over uitvaarten’ aangesteld, in de persoon van de heer mr. drs. drs. G. Morren, oud-directeur van DELA. Hij is aangesteld door de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. De stichting is een initiatief van verschillende uitvaartorganisaties, zoals de NUVU (Nederlandse Unie van erkende Uitvaartondernemingen, de VOU (Vereniging van Ondernemingen in de Uitvaartverzorging), de VMG (Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg) en de LVC (Landelijke vereniging van Crematoria). De NUVU en de VOU kenden al een geschillencommissie, de al eerder genoemde Geschillencommissie Uitvaartwezen, de overige instanties nog niet. Voor het eerst zijn de krachten gebundeld en is er een ‘branchebreed klachteninstituut’ in het leven geroepen.

De Ombudsman is onafhankelijk en wordt betaald door de aangesloten organisaties, zodat er voor de klager geen kosten verbonden zijn aan de afhandeling van zijn klacht. Het gaat om klachten die door beide partijen (een particuliere opdrachtgever en een onderneming die is aangesloten bij een van de bovengenoemde organisaties) niet kan worden opgelost. De particuliere uitvaartconsument kan met zijn klacht terecht bij:
Stichting Klachteninstituut Ombudsman Uitvaartwezen
Postbus 216
1270 AE Huizen
ombudsman@uitvaart.nl

Terug naar archief...