DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 02-09-2002
LAATSTE CIJFERS OVER SUïCIDE

Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat in het jaar 2000 1500 personen een einde aan hun leven gemaakt. Van de ruim 140.000 personen die in Nederland zijn overleden, is dit ruim één procent. Dit aantal is meer dan het aantal personen dat jaarlijks door een verkeersongeval om het leven komt. Het aantal zelfdodingen is al jaren nagenoeg constant.


Bij dertigers is zelfdoding doodsoorzaak nummer één. Bij twintigers komt zelfdoding op de tweede plaats, na verkeersongevallen. Meer mannen dan vrouwen pleegden zelfmoord in 2000, ook dit is al jaren een bekend verschijnsel. Gemiddeld genomen plegen mannen twee keer zo vaak zelfmoord als vrouwen.

Verhanging is de meest gebruikte methode; bijna 40 procent van de overledenen beëindigden op deze manier hun leven. Zowel bij mannen als bij vrouwen is verhanging de meest gebruikte methode. Andere veel voorkomende methoden zijn het innemen van medicijnen en/of alcohol, voor de trein springen en zichzelf verdrinken. Het percentage dat voor de trein springt, is voor mannen en vrouwen nagenoeg even groot. Vrouwen nemen twee keer zo vaak als mannen medicijnen en/of alcohol in met fatale afloop.

In negen van de tien gevallen is het bekend op welke locatie de overledene een einde aan het leven heeft gemaakt. Ruim de helft van het aantal zelfdodingen heeft plaatsgevonden in of om eigen huis. Bij deze groep kiest bijna 60 procent voor verhanging en bijna 20 procent voor
medicijnen en/of alcohol. Tien procent van de zelfdodingen vindt plaats bij de spoorbaan. In acht procent van alle gevallen vindt zelfdoding plaats in open water (zee, rivier of plas) door verdrinking. Niet alle verdrinkingen spelen zich af in open water, enkele personen verdrinken
zichzelf thuis.

Lees ook:
Suïcide
Enkele feiten en cijfers uit De dood in doordrukstrip van Karin Spaink.

Terug naar archief...