DOODGEWOON informeert en amuseert over zaken rond de dood - sinds 1994
Verschenen: 28-08-2002
NIEUWE UITVAARTOPLEIDING PLúS STAGES

Zeg niet: Goede morgen of middag. Iemand die een sterfgeval meldt, heeft beslist geen "goede dag".


In het boek De dood is springlevend (auteur Anja Krabben, 1997, niet meer verkrijgbaar) staat op bijna hilarische wijze beschreven wat de STIVU-cursus ‘uitvaartleider' of ‘uitvaartverzorger' zoal inhoudt. Zo begint de les ‘verzorgen van uitvaarten' aldus: ‘Als u de hoorn opneemt, noemt u eerst de naam van het bedrijf, daarna uw eigen naam. Zeg dan niet: Goede morgen of middag. Iemand die een sterfgeval meldt, heeft beslist geen "goede dag".' Verder wordt er onder andere uitgelegd hoe een giro moet worden ingevuld, dat Nederland een constitutionele monarchie is en dat het contact met de nabestaanden ‘begint met aanbellen. U stelt zich voor aan degene die open doet.' Het lijkt misschien wat flauw om alleen de melige passages eruit te pikken, maar feit blijft dat de cursus in zijn geheel uitblonk in simpelheid. Daar kwam bij dat een vooropleiding niet vereist was, alles schriftelijk verliep (er hoogstens een excursie naar een kistenfabriek op het programma stond) en stages geen onderdeel uitmaakten van de cursus, waardoor de ‘afgestudeerde' cursist aan het werk kon als uitvaartondernemer zonder een lijk gezien te hebben, laat staan er een verzorgd of begraven te hebben. (Dat is overigens nog steeds zo.) Het wordt tijd dat er iets beter komt, constateerde Krabben.

Dat is er nu. Half september gaat een nieuwe opleiding voor uitvaartbegeleider van start, opgezet door uitvaartondernemer Marjon Klaassen en Christine Dijkstra, die sinds 1998 samenwerkt met Klaassen. Met de opleiding willen de twee vrouwen het vak van uitvaartbegeleider op een niveau tillen (vergelijkbaar met een HBO-niveau) dat recht doet aan de veelomvattendheid van het beroep.

De cursus bestaat grofweg uit vier onderdelen: ‘Houding van de student t.o.v. de dood en eigen verliezen en hoe hij/zij omgaat met stress', ‘sociale vaardigheden', ‘vakvaardigheden' en ‘feitelijke kennis' (bijvoorbeeld: van de Wet op de lijkbezorging, kisten, nieuwe producten, het afleggen etc.)

Behalve Marjon Klaassen verzorgen enkele gastsprekers bijeenkomsten, zoals Bas de Leng (van CMO mortuariabeheer) over de ‘verzorging van het gestorven lichaam' en uitvaartondernemer Suzanne van Horssen over ‘kinderen en de dood'. Tevens kent de opleiding drie stageperioden: twee dagen in een mortuarium, twee dagen in een crematorium en vier dagen bij een uitvaartonderneming.

Wie geïnteresseerd is, mailt of belt Marjon Klaassen: tel. 038 453 63 20, marjon.klaassen@hetnet.nl

Terug naar archief...